Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vikten av att förstå vad sexuella övergrepp handlar om

Publicerad

"Samhället måste förstå konsekvenserna av försummelse och övergrepp mot barn. Det skulle minska mycket lidande och på sikt även vara en samhällsekonomisk vinst.

"

Några ord med Inga Tidefors, nyligen befordrad till professor i psykologi med inriktning mot sexologi.

Vad handlar din forskning om?
– Mitt forskningsintresse uppstod när jag arbetade kliniskt med personer dömda för sexuella övergrepp mot barn. Jag blev mer och mer intresserad av hur det går att förstå de psykologiska mekanismerna som gör att vissa människor kan överträda incesttabut. När jag skulle skriva min avhandling fokuserade jag därför på mäns sexuella övergrepp mot barn. I min fortsatta forskning har jag bland annat studerat ungdomar som begår sexuella övergrepp, och nu, tio år efter den första studien, studeras hur vuxenblivandet ser ut för dem som i tonåren blir identifierade som förövare av sexuella övergrepp.

– Övergreppssexualitet finns också med i ett annat projekt som jag är involverad i och som handlar om präster och pastorers möten med offer för sexuella övergrepp. I projektet framkommer det tydligt hur de hjälpsökande kämpar för att hitta någon som kan möta hennes eller hans behov av att bearbeta såväl religiösa som psykologiska konsekvenser av övergreppen.

Vad kan samhället lära sig av din forskning?
– De i samhället som möter såväl dem som begår sexuella övergrepp som dem som utsätts för sexuella övergrepp har nytta av en kunskapsförankrad syn på vad sexuella övergrepp handlar om. En sådan kunskap är exempelvis att den som begår övergrepp på ytan kan vara vem som helst men är inte vem som helst.

– En annan viktig kunskap är att det utsatta barnet oftast är förvirrat eftersom övergreppen har börjat med en god närhet som sedan gradvis sexualiseras. Kunskapen om dem som begår sexuella övergrepp omsätts i praktiken exempelvis i handledning av poliser och åklagare och jag ser det som en spännande utmaning att vara medarbetare i det pågående projektet ”Sexuella övergrepp mot förskolebarn: Åklagarens kunskap och vilja att väcka åtal”.

Vad ser du för framtida utmaningar inom ditt område?
– Trots att jag har blivit professor sent i yrkeslivet ser jag fram emot framtida utmaningar. En av dem är att fortsätta sprida kunskap om de förödande konsekvenser som försummelse och olika slag av övergrepp har på ett barns utveckling. Jag vill också verka för att barnets juridiska ställning stärks eftersom barn i princip är rättslösa. En annan utmaning är att stärka sexologiämnets ställning. Genom kurserna i sexologi på psykologiska institutionen har många yrkesgrupper av olika slag fått kunskaper som har kommit patienter och klienter till godo och det vill jag att de också fortsättningsvis ska kunna få.

– Jag skulle också vilja bidra till att vi får en sexualpolitisk debatt som genomsyrar samhället i stort och inte enbart förs av exempelvis RFSU eller RFSL – som gör detta på ett fantastiskt sätt. Det tycks dock som om att vi går bakåt från det som uppnåddes under 1960-70 talet, kanske för att vi har fått ett ökat fokus på individen och på konsumismen. Kan jag ge det minsta lilla bidrag till att målen om sexuella fri- och rättigheter stärks kommer jag att känna mig oerhört nöjd.

Mer information:
Inga Tidefors
inga.tidefors@psy.gu.se
Tel: 031-786 1654
Presentation