Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Västsverige diskuterar forskning om samhällets digitalisering

samhällets digitalisering

Den 31 januari träffades representanter från Västsveriges åtta lärosäten samt Västra Götalandsregionen för att diskutera aktuella frågor kring samhällets digitalisering. Västsveriges ledande forskare och offentliga aktörer samlar omfattande kompetens inom området, av stor betydelse för de utmaningar som prioriteras av statsmakterna under kommande år. Under denna heldag samlades aktörerna för att presentera och diskutera samhällsutveckling och utmaningar kopplat till medborgarskap, arbetsliv och innovation. Seminariet är en del av en fortsatt långsiktig samverkan lärosätena emellan.

Dagen öppnades av rektorerna för Göteborgs universitet samt Högskolan i Borås, Pam Fredman samt Björn Brorström. Inledningstalare var Jan Gulliksen, ordförande för Digitaliseringskommissionen, med föredraget Digitaliseringens transformerande kraft – forsknings- och utbildningsbehov.

Dagen fortsatte sedan med fyra panelsamtal:

  • Medborgarskap, demokrati och tillit i det digitala samhället. Moderator: Roger Säljö, Göteborgs universitet
  • Digitalisering inom utbildning, välfärd, kultur och hälsa. Moderator: Anne Persson, Högskolan i Skövde
  • Digital infrastruktur, tillgänglighet och sårbarhet. Moderator: Ann-Sofie Axelsson, Högskolan i Borås
  • Digitalisering och nya utmaningar för näringsliv och arbetsmarknad. Moderator: Lars Svensson, Högskolan Väst


Seminariet med titeln Forskning om samhällets digitalisering: medborgarskap, arbetsliv och innovation arrangeras av Västsveriges åtta lärosäten tillsammans med Västra Götalandsregionen och syftar till att visa upp det omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som pågår i Västsverige kopplat till digitalisering av offentlig sektor samt diskutera framtida utvecklingsspår och utmaningar.
Seminariet kommer att dokumenteras och är en del av en fortsatt långsiktig samverkan lärosätena emellan. De involverade lärosätena är Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Karlstads universitet, Högskolan Väst, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Halmstad och Jönköping University.