Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vårt hälsobeteende under lupp

Publicerad

Kristian Bolin

Varför röker vi när vi vet att det är farligt? Varför motionerar vi inte fast vi vet att det är nyttigt? Och hur mycket kolhydrater bör vi egentligen äta för att fungera på bästa sätt? Forskningsområdet hälsoekonomi har många kunskapsluckor att fylla.

Medieflödet är fullt av hälsoråd. Varje dag får vi tips om hur vi ska förhålla oss till sådant som omättat fett, kolhydrater eller gluten. Men uppgifterna är ofta motstridiga. Vem ska man tro på?

– Den vetenskapliga evidensen för de påståenden som görs är i bästa fall tunn och i de flesta fall otillräcklig. Det är en stor samhällsutmaning att öka kunskapen om vad som är bra och inte bra, säger Kristian Bolin, föreståndare för Centrum för hälsoekonomi på Handelshögskolan.

Beteendefrågor allt viktigare

Hälsoekonomin använder ekonomiska teorier och metoder i hälsosammanhang. Traditionellt sett handlar det ofta om att räkna på kostnader och effekter av olika insatser, som till exempel nya behand­ lingsformer eller utökad gymnastik­ undervisning i skolan. Nu är även vårt hälsobeteende under lupp.

– Det fattas inte bara kunskap om vad som faktiskt är bra för oss. Vi vet heller inte särskilt mycket om hur vi får människor att långsiktigt ändra sina beteenden. Det är därför det är så viktigt med forskning inom ämnet, säger Kristian Bolin.

Samarbete för kunskap

Centrum för hälsoekonomi är ett av få ställen i landet där man har en koordinerad ansträngning när det gäller hälsoekonomi.

– Här har vi både disciplin­ överskridande forskning och samarbete med användare utanför akademin i ett levande kluster. De flesta projekt utgår från kliniska studier och har både hälsoekonomer och medicinare ombord. Just nu studerar vi till exempel vad livsvillkoren under de tidiga levnadsåren får för utfall senare i livet, säger Kristian Bolin.

Kristian Bolin

Professor i hälsoekonomi och sedan 2014 föreståndare för CHEGU, Centrum för hälsoekonomi vid Göteborgs universitet – Sveriges enda centrum för hälsoekonomisk forskning.

Detta är en artikel från Handelshögskolans Magasin 2017
Blädderbart magasin