Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Världsvan professor trivs i Göteborg

Publicerad

Kevin CullinaneKevin Cullinane har varit med om att återuppbygga Beirut och förbättra logistiken för pilgrimerna i Mecka. Han har varit transportrådgivare till regeringen i Hong Kong, forskat kring australiska hamnars effektivitet vid privatisering och lett ett forskningsinstitut i Skottland. Nu har han landat i Göteborg, som professor i logistik och transportekonomi.

Redan under uppväxten i London drömde Kevin Cullinane om Sverige, om ett rättvist, jämlikt samhälle med hög
levnadsstandard. Sedan gick tiden. Arbetet förde honom ut i världen och Sverige föll i glömska. Ända tills han fick
ett erbjudande om att bli gästprofessor inom Handelshögskolans Visiting Professor Programme.

Gillar lugnet
Efter fem år som gästprofessor trivdes både Kevin Cullinane och hans fru så bra att det var enkelt att tacka ja till en fast tjänst. Även om Sverige idag kanske inte helt motsvarar drömmen tycker han att fördelarna är många.

– Jämfört med Storbritannien är Sverige ändå ett jämlikt land. Svenskarnas lugn är något jag uppskattar och känner igen mig själv i, säger Kevin Cullinane.

Produktivitet istället för byråkrati
Men hur är det att jobba i Sverige? Kevin Cullinane, som verkligen sett sig om i den akademiska världen, menar att det är annorlunda, men på ett bra sätt.

– Det akademiska livet i Sverige är friare med mindre meningslös administration. Vi koncentrerar oss på viktiga, produktiva saker och gör inte saker bara för att någon har sagt att de ska göras.

För en engelsman som är van vid ledande positioner kan den svenska konsensusmodellen naturligtvis vara frustrerande emellanåt. Men Kevin Cullinane känner trots det respekt för arbetssättet.

– Det hänger ihop med de ursprungliga värderingarna om jämlikhet. Du kan inte ha det ena utan det andra.

Miljöfrågorna allt viktigare
Intresset för miljöfrågor har funnits länge och idag har nästan all Kevin Cullinanes forskning en miljöanknytning. Ett exempel är ett projekt om hur utsläppsreglering för sjöfart i Östersjön kommer att påverka infrastrukturen för transporter via land. Han undersöker också möjligheterna för handel med utsläppsrätter inom sjöfart och jobbar med frågor om sjöfartsbranschens förhållande till miljön.

– Det är en anledning till varför jag är så glad att vara i Sverige. Skandinaviska shippingföretag ses som marknadsledande inom säkerhet, miljö och innovativa lösningar, säger Kevin Cullinane.

Om Kevin Cullinane
Professor i logistik och transportekonomi, programkoordinator för masterprogrammet Logistics and Transport Management. Hedersprofessor vid University of Hong Kong och gästprofessor vid Dalian Maritime University och vid Shanghai Maritime University.

Detta är en artikel från Handelshögskolans Magasin 2015