Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vardaglig plats blir urban front

Publicerad

I boken Den urbana fronten – En dokumentation av makten över staden granskas omvandlingen av Kvillebäcken, en stadsdel på Hisingen i Göteborg. ‒ Bokens utgångspunkt är gentrifiering, alltså vad som händer med ett område som tidigare betraktats som perifer mark men som ligger centralt i staden, säger Catharina Thörn, docent i kulturstudier vid Göteborgs universitet och en av författarna.

Tillsammans med Katarina Despotović, fil kand i kulturstudier och fotograf, har Catharina Thörn tagit reda på vad som egentligen döljer sig bakom begreppet hållbar stadsutveckling.

‒ Idag driver många städer gentrifieringsprocesser och makten finns hos dem som har resurserna. Det är inte, som det ofta framställs, en naturlig eller oundviklig utveckling utan ett politiskt val, säger hon.

I ord och bild berättar boken hur det tidigare industriområdet vid Backaplan, befolkat av små verksamheter, butiker och föreningar, utplånas och omvandlas till ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling. Det är en berättelse om hur en vardaglig plats förvandlas till en urban front, en gräns där en ny stad ska växa fram till varje pris.

Med hjälp av ett omfattande och unikt bildmaterial, offentliga dokument, intervjuer, text och refererat av händelser dokumenteras planeringens olika faser. Steg för steg synliggörs en stadsutveckling som gynnar vissa grupper på bekostnad av andra.

‒ Med boken vill vi markera att gentrifiering handlar om att ta resurser och mötesplatser från vissa grupper och ge dem till andra grupper som redan har det ganska bra, säger Katarina Despotović.

Kontakt:
Catharina Thörn, telefon: 031-786 61 75, e-post: catharina.thorn@kultvet.gu.se