Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Våra metoder kan hjälpa barn med funktionsnedsättningar"

Publicerad

Några ord med Tomas Tjus, nyligen befordrad till professor i psykologi och med utvecklingspsykologi som specialitet.

Tomas Tjus. Foto: GUVad handlar din forskning om?
– Min forskning handlar om barns språkliga och kommunikativa utveckling och hur denna är kopplad till uppmärksamhet och minnesförmåga. Vi undersöker vad spädbarn uppmärksammar, hur deras samspel med vuxna ser ut och hur det sedan påverkar barnens senare utveckling. Det vi lär oss genom att träffa barn utan specifika svårigheter kommer sedan till användning när vi försöker förstå och hjälpa barn som har funktionsnedsättningar.

Vad kan samhället lära sig av din forskning?
– Vår forskning visar vilken stor kompetens spädbarn faktiskt har och hur intresserade de är av sin omgivning, men också hur beroende de är av att vuxna finns till hands och understödjer deras drivkraft att upptäcka och försöka förstå omvärlden. För barn med funktionsnedsättningar kan det ju finnas medfödda eller förvärvade skador som gör att de får svårigheter att förstå och samspela med vuxna. Vi är då intresserade av att se vilka faktorer som påverkar barnens svårigheter, om de går att behandla och på vilket sätt det går att anpassa den sociala och pedagogiska miljön för dem. Utifrån vad vi har lärt oss om vad barn uppmärksammar, hur deras arbetsminne fungerar och vilka behov barnen har av vuxna som samspelspartner har vi genomfört ett antal interventionsstudier där vi har utvecklat datorprogram med syftet att förbättra barns språk-, kommunikations- och läsutveckling.

Vad ser du för framtida utmaningar inom ditt område?
– Vi vill bli ännu bättre på att observera och förstå det komplicerade samspel som äger rum när barnen uppmärksammar och försöker förstå omvärlden. Det är en stor utmaning och där är vi beroende av bra teknik för att till exempel kunna observera beteenden, ögonrörelser och hjärnaktivitet. En annan utmaning är att nå ut med kunskapen om att det finns gott om forskningsstöd för metoder som kan hjälpa barn med funktionsnedsättningar – metoder som anpassas individuellt och där barn och vuxna får möjlighet att arbeta tillsammans.

Vilka blir dina viktigaste uppgifter som professor?
– Att arbeta för att stimulera och stödja forskning om barns typiska utveckling och om barn med funktionsnedsättning, att samverka tvärvetenskapligt då många discipliner behövs för att förstå barns utveckling och att nå ut med kunskapen till studenter, kommuner, landsting och allmänhet.