Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Vår forskning syftar till att stötta barn med funktionsnedsättningar och deras anhöriga."

Publicerad

Några ord med Malin Broberg, nyligen befordrad till professor i psykologi vid Göteborgs universitet.

Vad handlar din forskning om?
– Min forskning handlar om barn med sjukdomar och funktionsnedsättning och deras familjer. På vilka sätt påverkar ett barns sjukdom och funktionsnedsättning familjemedlemmarnas psykiska hälsa och livssituation? Vad kommer det sig att vissa barn och föräldrar klarar av den särskilda livssituationen med bibehållen hälsa medan andra har det mycket svårare? Vilket psykologiskt stöd finns till barnen och föräldrarna? Vilka effekter har olika former av stöd till barn och föräldrar när det gäller den psykiska och sociala hälsan?

Vad kan samhället lära sig av din forskning?
– Vår forskning visar på den utsatta livssituation som många barn med sjukdomar och deras anhöriga befinner sig i. Det är fler föräldrar till barn med funktionsnedsättningar som lider av olika former av psykisk ohälsa, som blir sjukskrivna och som har ekonomiska svårigheter. Vi försöker visa på de samhällsekonomiska såväl som personliga effekter som blir när stödet inte fungerar och barn och anhöriga måste kämpa hårt för att få de insatser de behöver för att vardagen skall fungera.

Vi tittar också på vilka konsekvenser det blir för barnets utveckling när förälderns livssituation är hårt pressad. Vi vet till exempel att förekomsten av psykisk ohälsa är betydligt förhöjd bland barn med funktionsnedsättningar. Genom att vi studerar individuella skillnader bidrar vi också med kunskapen om att alla inte behöver samma omfattande stöd – en del har redan egna resurser i sina informella nätverk. Blir vi bättre på att identifiera dem med störst stödbehov kan våra begränsade resurser styras till dem som behöver dem mest.

Vad ser du för framtida utmaningar inom ditt område?
– Jag skulle gärna vilja göra en riktigt bra interventionsstudie där vi försöker ta tillvara all den kunskap vi idag har om vad barn med sjukdomar och funktionsnedsättningar i olika åldrar och deras anhöriga behöver för stöd. Men det kräver att man får med sig och lyckas samordna alla de olika aktörer som behövs i stödet runt barnen och deras anhöriga. Att få olika verksamheter att samarbeta på riktigt har visat sig vara en av de svåraste uppgifterna av en mängd olika skäl, men är antagligen det som skulle betyda mest.

Vilka blir dina viktigaste uppgifter som professor?
– Att arbeta för att stimulera och stödja forskning om barns utveckling, föräldrar och funktionsnedsättning både här på Psykologiska institutionen och genom samverkan med kommuner och landsting.

Mer information:
Malin Broberg, presentation
Tel: 031-786 4293, epost: malin.broberg@psy.gu.se