Länkstig

Välkommen till vår nya medarbetare

Publicerad

Svenskt NMR-centrum välkomnar Arthur César Pinon

Bild
Arthur César Pinon

Välkommen till Svenskt NMR-centrum Arthur! Skulle du vilja kort säga något om din bakgrund och hur det kom sig att du landade här hos oss?

Tack för mottagandet här på NMR-centret, det är ett nöje att få vara ansvarig för DN-systemet! Jag slutförde min Master vid Ecole Normale Supérieur i Lyon, Frankrike varefter jag doktorerade på Ecole Polytechnique Fédérale i Lausanne, Schweiz. Under doktorandtiden använde jag MAS DNP NMR metoder för att förstå spinndiffusionsprocesser i material och farmaceutiska formuleringar, i ett omfattande samarbete med Staffan Schantz från AstraZeneca i Mölndal. Efter det var jag post-doc i två år på Dansk Teknisk Universitet i Köpenhamn där jag arbetade med nya generationer av radikaler i Dissolution DNP för hyperpolariserade MRI-applikationer. Jag älskar att jobba med fastfas-DNP och det var ett nöje att få demonstrera för läkemedels-communityn hur tekniken kan svara på många av de frågor de hade. Det är därför det känns som att komma hit till Göteborg är en naturlig fortsättning av min karriär.

Vad är det forskningsögonblick i din karriär som känns viktigast?

Under min doktorandtid fann vi ett sätt att hyperpolarisera atomkärnor i bulk inuti oorganiska material. Innan vi utförde själva experimentet lyckades jag köra flera numeriska simuleringar för att förutspå hur signalens tidsutveckling skulle se ut om experimentet fungerade. Jag förutspådde en initial ökning och följande minskning av signalen (Figur 1D, blå kurvan här). Tack och lov så kunde vi experimentellt verifiera formen på signalens tidsberoende som mina simuleringar predicerade. Det gjorde mig både nöjd och trygg med vad jag höll på med.

Vilka nya forskningsområden tror du kommer bli möjliga där du och NMR-centret kan bidra i och med installationen av 400 MHz DNP-systemet?

DNP används i högre grad för biologiska prover och i nanaovetenskap och för oorganiska material finns det ett ökad intresse för DNP som karakteriseringsmetod.

Vad är dina ambitioner med anställningen på NMR-centrum?

Ett av mina mål är göra det svenska såväl som internationella forskarsamhället medvetna om möjligheterna att använda DNP för att svara på deras forskningsfrågor. DNP förtjänar att bli mer känt!

Och slutligen, vill du dela med dig av något du gillar att spendera fritiden med?

Jag tycker om sport: klättra, springa, gymnastik, cykling. Allt som innefattar att vara aktiv är min melodi!