Bild
Ordmoln från studien om partiledare och partival
Länkstig

Väljares bild av ledare underskattad i svenska val

Publicerad

I en unik studie i Medborgarpanelen har forskare via deltagarnas egna ord undersökt hur människor resonerar när de väljer parti. Resultaten utmanar en gängse bild av partiledares påverkan vid svenska val och har nu publicerats i Frontiers in Psychology.

I augusti och september 2018, mitt under valrörelsen, bjöds 7000 deltagare i Medborgarpanelen in till en enkätdatainsamling för att studera hur väljares egna ord förklarar partival. Studien genomfördes av forskarna Annika Fredén (Karlstads universitet) och Sverker Sikström (Lunds universitet) i samverkan med SOM-institutet.

Metoder

Hälften av deltagarna tilldelades slumpmässigt att först beskriva fyra partier (Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, och Miljöpartiet) och därefter dessa partiers partiledare/språkrör (Jan Björklund, Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor, och Isabella Lövin) med tre nyckelord vardera. Resterande deltagare fick beskriva de fyra ledarna först och partierna sist på samma sätt. Slutligen fick de svarande ange vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Detta alltså vid en tidpunkt i nära anslutning till det faktiska valet.

Ordmoln från en studie genomförd i Medborgarpanelen 2018

Deltagarnas nyckelord genererade ordmoln för respektive parti och ledare. Med hjälp av språkmodeller och maskininlärning kunde samband mellan nyckelorden och partivalen analyseras statistiskt.

Resultat

Resultaten visade att de politiska aktörer som beskrevs först – oavsett om det var en partiledare eller ett parti – indikerade partipreferens bättre än de beskrivningar som gavs sist. Väljares beskrivningar av partiledare lyckades alltså förutsäga partival i lika hög grad som beskrivningar av partier, vilket går emot en tidigare samlad bild inom (svensk) statsvetenskap om att ledaren betyder relativt lite för svenska väljare vid partival.

I den publicerade artikeln drar forskarna slutsatsen att väljares bild av partiledare innefattar både sakfrågor och egenskaper och troligen har en underskattad betydelse i svenska val.

Mer läsning

Läs en populärvetenskaplig sammanfattning av studien skriven av forskarna

Läs den publicerade studien i Frontiers in Psychology