Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Välbesökt konferens när Forskning pågår! genomfördes

Publicerad

Runt 200 lärare, skolledare och verksamhetsutvecklare tog chansen att uppdatera sig på det senaste inom Utbildningsvetenskapliga fakultetens forskning när Forskning pågår! för fjärde året i rad genomfördes på Pedagogen.

Besökarna fick bland mycket annat ta del av en keynote-föreläsning av Thomas Lingefjärd, docent i matematikdidaktik vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, där han talade om ”Fantasi – en viktig och användbar egenskap”.
I föreläsningen underströk han hur svårt att lära sig något i skolan utan fantasi och resonerade runt frågan huruvida eleverna övas tillräckligt i att utveckla just sin fantasi.

Översätta till grafer

Mycket av resonemanget var hämtat ur artikeln Imagination and learning som han och Djamshid Farahani inom kort får publicerad i The Journal of Mathematical Behavior.

Den aktuella artikeln grundas på tre olika studier där elevers förmåga att översätta tre påhittade situationer till grafer analyserades. De tre studierna gäller: en från Eiffeltornet kastad studsboll; en järnkulas rörelse i perfekt hastighet uppför och nerför en lutande träskiva utan att tippa över översta kanten; hur tyngdpunkten förändras i en liggande, full men nyss öppnad läskedrycksburk.

– Hur fantasin kommer in när man lär sig matematik är ett viktigt ämne som inte diskuteras särskilt ofta. Men våra resultat visar att studenter i allmänhet har möjlighet att föreställa sig komplexa situationer. Detta även om fantasi, tolkning och övergång till matematiska modeller ibland kan vara ganska utmanande, säger Thomas Lingefjärd.

Hållbara strukturer

En av konferensens besökare var Lena Tyrén, verksamhetsutvecklare vid Borås Stads grundskoleförvaltning.

– Jag har deltagit tre av fyra år på Forskning pågår! I min roll som verksamhetsutvecklare är det i relationen till rektorerna viktigt att ha med sig det senaste inom forskningen. Vi jobbar samtidigt kollegialt där vi håller varandra à jour med aktuell skolforskning, säger hon.
Samarbete mellan den egna kommunens skolor i Borås och verksamma forskare är både välkommet och önskvärt och också något som pågår.

– Vi har bidragit med intresserade skolor till pågående forskningsprojekt. Det ser jag som viktigt. Just nu jobbar vi mycket med att höja kvaliteten i våra fritidshem och där är vi mycket intresserade av ytterligare samverkan med universitetets forskare och även av att ta del av den forskning som redan finns gjord, säger Lena Tyrén.

En av flera matnyttiga sessioner från dagen ansåg hon vara ”Hållbart förbättringsarbete”, om vilken strategi skolorna bör ha för att ny kunskap ska kunna bevaras i organisationen.

– Många skolor litar tyvärr till pengar och enskilda medarbetares engagemang, inte till hållbara organisatoriska strukturer, säger Lena Tyrén.

Knyter kontakter

Ända sedan starten för fyra år sedan har Anette Olin, docent i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, tillsammans med kollegor vid de andra institutionerna på Utbildningsvetenskapliga fakulteten koordinerat den i år mer välbesökta konferensen än någonsin.

– Konferensen fungerar som en arena där vi kan presentera all vår pågående forskning, och som riktar sig till de många aktörerna på det breda utbildningsfältet.

– Vi hoppas kunna bidra med stöd till utbildningars vetenskapliga grund, den som skollagen talar om. Konferensen ger oss chans att knyta kontakter. Det kan resultera i allt från samverkan kring skolutveckling i skolor, till att en skola vill medverka i ett forskningsprojekt eller till att de helt enkelt använder våra forskningsresultat i sitt arbete, säger hon.

Många förfrågningar om samarbete från fältet, från de skolverksamma, landar hos henne och forskarkollegorna på Pedagogen.

– Mycket kanaliseras via Skolverket. Men idag kommer många direktfrågor om önskad samverkan till oss från kommuner och skolor.

Forskning pågår! är en fortbildningskonferens för dem som arbetar inom förskola och grundskola/fritidshem, gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller annan utbildningsverksamhet samt idrottsrörelsen och hälsosektorn.