Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vad finns för föreställningar om begreppet omvårdnad?

Ett projekt om att analysera föreställningar om omvårdnad som ämne bland studenter lärare och kliniska sjuksköterskor är nu rapporterat.  Projektet syftar till att påverka ämnesutveckling i omvårdnad vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. 

I analysen identifierades nio distinkta föreställningar om omvårdnad som speglar aspekter som deltagarna framhöll som utmärkande och viktiga för att förstå och tala omvad omvårdnad handlar om.

Flera ämnesdidaktiska frågor för utveckling av lärande i/om omvårdnad kan genereras från projektet. Förhoppningen är att rapporten kan utgöra underlag för fortsatt ämnesdidaktisk utveckling, utbildnings- och kursplaneutveckling samt diskussion.

Några spänningsfält som var särskilt framträdande:
- att studenter, sjuksköterskor och lärare till största del delar föreställningar om omvårdnad som ämne och att de mest laddade föreställningarna handlar om att omvårdnad är att prioritera och omvårdnad är att vara ensam med ansvaret
- att utmaningar kring ämnet handlar om hur det görs tydligt och tillämpas – hur gå från teori till handling (aktiviteter, ”verktyg”)?
- att medvetenhet om hur omvårdnad utvecklats historiskt kan behöva stärkas i utbildningarna, både vad gäller praktisk (i samhället, hälso- och sjukvården liksom inom
professionen) och teoretisk utveckling.

Läs rapporten här