Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ett barn med hörselimplantat Bild från bildbyrån iStock.
Ett barn med hörselimplantat.
Foto: Bild från bildbyrån iStock
Länkstig

Utvecklar bättre hörselimplantat i samarbete med industrin

Publicerad

En av sex svenskar beräknas ha nedsatt hörsel, vilket är kopplat till sämre livskvalitet och ökad risk för depression och demens. I ett nytt samarbetsprojekt utvecklas nu ett koncept för ett benförankrat hörselimplantat, som genom dess innovativa design och material ska förbättra det kliniska utfallet, minimera ingreppet vid kirurgin och därmed göra behandlingen tillgänglig för fler personer med nedsatt hörsel.

Bild
Anders Palmquist
Anders Palmquist

Det är forskare för ämnesområdet biomaterialvetenskap vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, som tillsammans med företaget Oticon Medical AB, får 2,5 miljoner från Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) för att finansiera en gemensam industridoktorand.

En av sex svenskar beräknas ha nedsatt hörsel, vilket är kopplat till sämre livskvalitet och ökad risk för depression och demens. Patienter med konduktiv eller kombinerad hörselnedsättning och även de som är ensidigt döva, kan få tillbaka hörseln med benförankrade hörselimplantat. Dessa implantat omvandlar ljud till vibrationer som skickas via skallbenet till innerörat.

Tillgänglig för fler

– Det är en bra behandling, som ger bättre kognitiv förmåga kopplad till hörsel, exempelvis inlärning och minne, samtidigt som den minskar
hörselansträngningen och ökar livskvaliteten. Ändå drar sig många länge med att söka hjälp, säger Anders Palmquist, docent vid Göteborgs universitet som i samarbete med företaget Oticon Medical AB driver ett projekt för att utveckla ett enklare behandlingsystem med mindre risk för komplikationer.

Bild
Martin Johansson
Martin Johansson

– Det är långt ifrån alla potentiella patienter som behandlas, vilket både kan bero på okunskap, rädsla för operationen eller oro för framtida hudproblem, säger Martin Johansson, forskningsansvarig på Oticon Medical AB i Göteborg, som med finansiering från SSF nu kan anställa en industridoktorand i samarbete med Göteborgs universitet.

Illustration av det implantatsystem som utvecklas inom projektet (klicka för att se en större bild).

Stabilare system

Projektet ska optimera implantatsystemet för att säkerställa och upprätthålla en stabil långvarig vävnadsrespons. Utöver detta är ambitionen att minska riskerna för hudproblem och infektion, samtidigt som den kirurgiska proceduren förenklas så att behandlingen kan utföras utanför specialistkliniker.

Bild
Peter Thomsen (foto Johan Wingborg)
Peter Thomsen
Foto: Foto: Johan Wingborg)

– Anslaget från SSF är ett bra exempel på en viktig strategisk satsning på medicinteknik, där kompetensen i Västsverige inom området osseointegration och benförankrade implantat är globalt känd. Projektets resultat kommer sannolikt att bli viktiga även för andra kliniska områden som exempelvis tandimplantat och ortopediska proteser, där benförankring, mjukvävnadsproblematik och infektion är reella problem, säger Peter Thomsen, professor och ämnesföreträdare i biomaterialvetenskap vid Göteborgs universitet.

Huvudansvariga för projektet är docent Anders Palmquist, Göteborgs universitet, och Martin Johansson, Oticon Medical AB. I projektet ingår också docent Omar Omar och docent Margarita Trobos, alla vid Göteborgs universitet.

Totalt finansierar SSF tolv industridoktorander i utlysningen, läs mer på SSF's webbplats

TEXT: ELIN LINDSTRÖM
(Ingressen redigerad av Susanne Westergren)