Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet föreslår sänkt ålder för ändring av juridiskt kön och för möjligheter till medicinsk könskorrigering

Publicerad

Lotta Vahlne Westerhäll, professor vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan och förordnad särskild utredare med uppdrag att se över bestämmelserna om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet lämnade över betänkandet "Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering, SOU 2014:91" till folkhälsoministern Gabriel Wikström den 22 januari 2015.

Lotta Vahlne Westerhäll, professor vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, och förordnad särskild utredare med uppdrag att se över bestämmelserna om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet lämnade över betänkandet "Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering, SOU 2014:91" till folkhälsoministern Gabriel Wikström den 22 januari 2015. Sekreterare i utredningen har varit Therese Bäckman, juris doktor, universitetslektor vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Utredningens förslag är att könstillhörighetslagen upphävs och ersätts av två nya lagar, en lag om ändring av juridiskt kön och en lag om tillståndsprövning av ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna. Utredningens bedömning är att unga som har fyllt 15 år ska kunna ansöka om ändring av juridiskt kön i folkbokföringen utan vårdnadshavarens samtycke. När det gäller barn och unga som har fyllt 12 år föreslår utredningen att den unge, tillsammans med vårdnadshavaren, ska kunna ansöka om ändring av juridiskt kön.

Förslaget till en ny lag om tillståndsprövning innebär att de ingrepp som förutsätter tillstånd enligt den nuvarande könstillhörighetslagen fortsatt ska prövas hos Socialstyrelsen. Motivet till att införa en särskild lag vad gäller dessa ingrepp är bland annat att ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlarna är av mycket speciell karaktär och att det rör sig om irreversibla ingrepp. Det är därför mycket viktigt att den kvalitetsgranskning som Socialstyrelsen tillståndsgivning innebär finns kvar. Ett krav för att en ung person ska ges
tillstånd till dessa ingrepp är att vederbörande har fyllt 15 år.

Utredaren Lotta Vahlne Westerhäll betonar att det är viktigt för unga transpersoner att få en bekräftelse eller ett rättsligt erkännande av den egenidentifierade könsidentiteten.

Utredningen i sin helhet