Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utländsk ull var bronsålderns high fashion

Publicerad

Helt nya forskningsresultat visar att över 75 procent av ullen som har hittats i bronsåldersgravar i Danmark kom från utlandet. Detta tyder på att ull var en viktig handelsvara som kan jämföras med metaller. Och det var de rika som klädde sig i det.

I Europa var det en livlig handel med exklusiva varor under bronsåldern. Ny forskning visar att ull var en av dem. Det skriver professor Karin M. Frei från Nationalmuseet i Köpenhamn i en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Antiquity.

De nya rönen har tagits fram i samarbete med projekten ”The Rise” vid Göteborgs universitet och "Textile Crafts and Cultures" (TECC) vid Köpenhamns universitet. Karin M. Frei har analyserat mer än 40 olika ylletextilier från åtta av bronsålderns mest kända gravar. Resultatet är överraskande och visar att minst 75 procent av ullen kom från utanför Danmarks nuvarande gränser. Tidigare har man trott att de mesta av ullen var lokalt producerad.

– Vi kan nu konstatera att den lokala elitens kläder gjordes av ull som kom från långt bort. Det är ett bevis på att ullen var mycket dyrt och att det var en viktig handelsvara. Vi kan därför jämföra ullens värde med metallernas, säger Karin M. Frei.

Karin M. Frei har nått sina banbrytande resultat genom att utföra strontiumisotopanalyser av ull, en metod som hon är världsberömd för att ha utvecklat. Denna fleråriga studie är den första i världen i sitt slag och har fått stöd av bland annat Danmarks Grundforsknings Center for Tekstilforskning (CTR) och Carlsbergfondet.

– Strontium är ett spårämne som finns i naturen. Det är något vi absorberar genom vad vi äter och dricker. Jorden har olika strontiumisotopsignaturer beroende på geologi och därmed geografi. Man kan säga att strontiumisotoper fungerar som ett slags GPS. Genom att analysera fårens hår, det vill säga ull, kan man ta reda på var djuren betat, säger Karin Frei.

Ull bars av eliten

De ylletextilier som Karin Frei har studerat tillhörde några av de mest kända personer från bronsåldern. Bland annat Egtvedflickan, kvinnan från Borum Eshøj och männen från Trindhøj och Nybøl.

Karin Freis resultat är banbrytande för förståelsen av våra förfäder. Under bronsåldern fick samhället sin första verkliga elit och folk började förtydliga sin egen identitet och status. De gjorde de bland annat genom sina kläder.

"Danmark har Europas största samling ylledräkter från bronsåldern. Det ger oss en unik möjlighet att komma närmare både de individer som bar dem och själva ylleproduktionen."

– Danmark har Europas största och bäst bevarade samling ylledräkter från bronsåldern. Det ger oss en unik möjlighet att komma närmare både de individer som bar dem och själva ylleproduktionen. Ull var liksom metall ett nytt material under bronsåldern. Enkelt uttryckt kan man säga att ylleplagg var high fashion, säger Karin M. Frei.

Pressmeddelandet publicerades först av Nationalmuseet i Köpenhamn: Udenlandsk uld var bronzealderens high fashion