Bild
Doktoranden Andreas Johansson föreläser på Ämnets Dag.
Foto: Carl-Magnus Höglund
Länkstig

Uppskattad fortbildning för lärare på höstlovet

Publicerad

1 500 lärare besökte Göteborg universitets fortbildningsdagar Ämnets Dag och Forskning Pågår. De fick ta del av ny skolforskning, delta i workshops och träffa kollegor.

Det har blivit en tradition att Göteborgs universitet arrangerar fortbildningsdagar för lärare på höstlovet. Den 2 november arrangerades Ämnets Dag. Det är en fortbildningsdag där lärare i grund- och gymnasieskolan erbjuds fördjupning i det egna undervisningsämnet.

Föreläsningar i många olika ämnen

I år erbjöds föreläsningar och workshops i hela 27 olika skolämnen. Två av dem var fysik och teknik. Programmet för de ämnena inleddes med en gemensam föreläsning på Chalmers där doktorander i fysik berättade om sina projekt. Därefter kunde lärarna välja mellan fyra olika workshops i bland annat programmering och 3D-skrivare.

– Det är kul att få höra vad som är på gång på och vilken ny forskning som pågår, sa Peter Hult, lärare på Kärralundsskolan som var där tillsammans med kollegorna Anders Hjälmered och Andreas Hellberg.

Kollegan Anders Hjälmered fyllde i:

– Det är särskilt intressant att höra de som varit lärare. Det är den pedagogiska kopplingen som är viktigast för oss.

Två av de doktorander som presenterade sin forskning var tidigare lärare som nu forskar om hur fysik och teknik kan läras ut i skolan.

Bild
Peter Hult, Anders Hjälmered och Andreas Hellberg deltog på Ämnets Dag.
Peter Hult, Anders Hjälmered och Andreas Hellberg deltog på Ämnets Dag.
Foto: Carl-Magnus Höglund

Fokus på skola och undervisning

Runt 1 400 lärare deltog på årets upplaga av Ämnets Dag. De fick ta del av ovanligt många föreläsningar som just handlade om undervisningen i klassrummet.

– Jag kan se att allt fler institutioner har med programpunkter som direkt kopplar till läraryrket och undervisning av elever, och att det ges utrymme för diskussion mellan deltagare om hur ämnet kan hanteras i klassrummet, säger Kristina Lindahl, projektledare för Ämnets dag.

I år var det också en blandning av traditionella fysiska föreläsningar och workshops, och digitala föreläsningar. Hur det blir kommande år beror på vad utvärderingen av årets arrangemang visar.

Lärare fick ta del av pågående forskning

Dagen efter hölls Forskning Pågår. Det är Utbildningsvetenskapliga fakultetens fortbildningsdag där pågående forskning vid fakulteten presenteras. Den var liksom förra året digital och lockade som mest drygt 100 deltagare.

Dagen började med en inledning där projektledaren för Forskning Pågår, Michael Hansen, samtalade med Mette Liljenberg, docent i pedagogik.

– Det kan vara spännande att få ta del av forskning som är just pågående. Det skapar förståelse för hur forskning går till och för forskaren blir det ett sätt att granska forskningskvalitet och få reda på om forskningen är relevant för yrkesverksamma, sa Mette Liljenberg.

Under heldagskonferensen hölls tre keynote-föreläsningar som var gemensamma för alla deltagare. De hölls av Beniamin Knutsson, Jonas Linderoth och Marianne Dovemark, och handlade om utbildning för hållbar utveckling, vad som utmärker god undervisning respektive det fria skolvalets konsekvenser.

Dessutom fanns det fyra valbara sessioner med ett stort antal föreläsningar att välja mellan. Många av dem utgick från forskning som sker i samverkan med yrkesverksamma inom skolan. I några fall var även lärare och skolledare med som föreläsare för att delge sina erfarenheter av att samverka med universitetet i forskningsprojekt.

Text: Carl-Magnus Höglund