Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Upplevelser i den fysiska butiken - från upplevelser till ökad betoning på rationella värden

Publicerad

Kristina Bäckström från Lunds universitet presenterade resultat från en studie som jämfört detaljhandlares och konsumenters perspektiv på upplevelser i den fysiska butiken mellan 2006 och 2016.

Detta var temat för det andra frukostseminariet som arrangerades av Centre for Retailing i samarbete med Handelsrådet och HUI research.

2006 gjordes den första undersökningen och där betonade detaljhandlarna ett ökat behov av att skapa positiva upplevelser i butiken. 2016 uppgavs upplevelserna vara viktiga, men då betonades även rationella värden som att det är lätt att hitta, prismärkningen är tydlig mm. En stor skillnad var att detaljhandlarna 2016 ger bilden av en kund med mer avancerade krav som ställer nya krav på personalens kompetens och utveckling av olika tekniska lösningar för att bättre tillgodose kunders behov.

Konsumenternas upplevelser skilde sig inte så mycket åt mellan 2006 och 2016. De talar bland annat om personalens beteende, utformning av affären, skyltning av produkter och atmosfär. Framför allt är möjligheten att snabbt och enkelt kunna utföra sin uppgift av central betydelse.

Ladda ner presentationen från seminariet