Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Uppdrag för EASO

Publicerad

Professor Pär Anders Granhag har fått ett expertuppdrag av European Asylum Support Office. Uppdraget omfattar bland annat revidering och uppdatering av utbildningsmaterial för handläggare av asylärenden

Professor Pär Anders Granhag har fått ett expertuppdrag av European Asylum Support Office. EASO, som lyder under EU, är ett centrum för asylfrågor och ansvarar bland annat för utbildningsfrågor.

Uppdraget omfattar bland annat revidering och uppdatering av utbildningsmaterial för handläggare av asylärenden, i första hand intervjumetodik och värdering av muntliga utsagor.