Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Upp och hoppa, Sverige!

Generation Pep, en organisation initierad av Kronprinsessparet, uppmanar nu hela svenska folket att bryta det skadliga stillasittandet genom ett omfattande initiativ som startar idag. Ledande svenska företag från näringslivet samt flera stiftelser och organisationer engagerar sig genom att, vid minst ett tillfälle idag, bryta stillasittandet för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv.

Generation Pep, en organisation initierad av Kronprinsessparet, uppmanar nu hela svenska folket att bryta det skadliga stillasittandet genom ett omfattande initiativ som startar idag. Ledande svenska företag från näringslivet samt flera stiftelser och organisationer engagerar sig genom att, vid minst ett tillfälle idag, bryta stillasittandet för alla barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv.

Generation Peps vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Ett globalt problem

Stillasittande är ett globalt problem och vi i Sverige är inget undantag. Vi sitter i genomsnitt nio timmar om dagen. För mycket stillasittande leder till en rad negativa hälsoeffekter. Man blir tröttare, mindre effektiv och risken ökar för hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancerformer. Stillasittande förkortar livet.

Mindre stillasittande i vardagen

Men om man bryter stillasittandet bryter man också de negativa effekterna. Det räcker inte med att träna ett par gånger i veckan om man sitter långa perioder övrig tid, utan det handlar om att vara mindre stillasittande i vardagen.
Därför har Generation Pep tagit initiativ till kampanjen Upp och hoppa, Sverige!

Tillsammans med alla samarbetspartners uppmanar nu Generation Pep fler att engagera sig och bryta stillasittandet minst en gång i halvtimmen för barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv, eftersom barn gör som vuxna gör, inte som de säger.

Ett långsiktigt folkhälsoarbete

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Läs mer på www.generationpep.se

Bryt stillasittandet minst en gång i halvtimmen

Linus Jonsson och Andreas Fröberg, doktorander i idrottsvetenskap vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, ingår i rådgivargruppen kopplad till Generation Peps skolsatsning.

Anders Raustorp, docent i sjukgymnastik med inriktning mot fysisk aktivitet institutionen för kost- och idrottsvetenskap, ingår i rådgivargruppen för en stor undersökning kring barn och ungas hälsa som Generation Pep kommer att genomföra.

Magnus Lindwall, professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi vid psykologiska institutionen, ingår i Generation Peps Initiativkommitté där alla förslag till samarbeten granskas för att säkerställa att de har potential att på riktigt förändra beteenden i hälsosam riktning och ha bestående effekter.

– Tillsammans med Generation Pep uppmuntrar vi alla medarbetare och studenter vid Göteborgs universitet att idag bryta stillasittandet minst en gång i halvtimmen för barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv, avslutar Linus Jonsson.

Mer information: