Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Unik utbildning vidgar perspektivet

Publicerad

De globala miljöproblemen kräver folk som kan lyfta blicken från det egna vetenskapliga fältet. Nu startar Master in Sea and Society, ett nytt marint masterprogram där det tvärvetenskapliga perspektivet dragits till sin spets.

Förväntningarna var höga när det nya marina masterprogrammet invigdes på Botanhuset i Göteborg i förra veckan. Här möttes ett trettiotal studenter från världens alla hörn, med olika akademisk bakgrund men ett tydligt gemensamt fokus: Ett hållbart nyttjande av våra gemensamma hav.
– Att få jobba med att bevara haven var det som en gång fick mig att börja på universitetet. Och jag tror att det är folk som jobbar tvärvetenskapligt som kan få arbetet att gå framåt, sa Lily Peacocke från Nya Zealand, som tidigare studerat politik och marinekologi.
Hon fick medhåll av sin klasskamrat Santiago Bautista från Colombia, som har en bakgrund inom sociologi och historia:
– Generellt har nog naturvetenskap högre status än till exempel humaniora. Det är dags att bryta den gränsen. Här får vi komplettera varandra och hjälpa varandra och det är det som krävs i framtiden. Alla fält måste samarbeta för att hitta lösningar på problemen.

Diskussionen viktig

Samarbete är också själva grundpremissen för utbildningen. Det finns ingen fastslagen kurslitteratur, diskussionerna i klassen är avgörande och därför har programmet högre närvaroplikt än många andra masterprogram. Målet är en bred förståelse för olika sätt att närma sig hållbarhetsmålen.
– Naturvetare är bra på att beskriva problem. Men för att lösa dem måste man även förstå hur politiken fungerar, hur lagar och regler fungerar, och hur människor fungerar, säger Per Moksnes som är ansvarig för programmet.
– Klimatfrågan är ett utmärkt exempel. IPCC presenterar vetenskapliga fakta men det räcker inte. Frågan är så mycket mer komplex och varken naturvetare, ekonomer eller jurister kan lösa problemen på egen hand.

Eferfrågad kompetens

Det nya programmet är unikt i sin bredd, även med tvärvetenskapliga mått mätt. Kursplanen spänner hela vägen från marinbiologi till juridik, ekonomi och historia och involverar 5 fakulteter, 12 institutioner och över 50 lärare. Förutom Göteborgs universitet medverkar även Chalmers, SLU, flera stora myndigheter och representanter från industrin. Flera av dem var på plats vid invigningen.
– Den tvärvetenskapliga kompetensen behövs, behovet är stort, och det är bråttom, konstaterade Anna Jöborn, chef för Havs- och vattenmyndighetens kunskapsavdelning, som varit med och stöttat utvecklingen av programmet.
Enligt Per Moksnes är den uttalade förhoppningen också att studenterna ska vilja jobba inom många olika sektorer i samhället.
– Vi vill bidra med en ny generation studenter med förmågan att kommunicera mellan flera olika discipliner. Vi vet att det finns en stor efterfrågan inom förvaltning och industri, ja överallt där man jobbar praktiskt med havsfrågor och hållbarhet, säger han.
Nu ser han fram emot att sätta igång och låta programmet hitta sin form tillsammans med både lärare och elever.
– Vi provar oss fram. Skillnaden mellan studenternas bakgrundskunskaper är stor, och det är en utmaning, men det är precis så vi vill ha det. Jag är själv naturvetare ut i fingerspetsarna men har lärt mig mycket under arbetet med programmet. Om man förhåller sig ödmjuk så inser man snabbt hur värdefullt det är att närma sig kunskap från ett annat håll än man är van vid.