Bild
Bild på Anna Wåhlin framför undervattensfarkosten Ran som är på land.
Anna Wåhlin med den obemannade undervattensfarkosten Ran i hemmahamnen i Göteborg. Nu har den högteknologiska farkosten försvunnit under en glaciär i Antarktis.
Foto: Olof Lönnehed
Länkstig

Undervattensfarkosten Ran försvann under glaciären

Publicerad

Den obemannade undervattensfarkosten Ran har försvunnit under en glaciär i Antarktis. Farkosten ägs av Göteborgs universitet, är en av tre liknande i hela världen som används för forskning och har bidragit till viktig kunskap om den så kallade Domedagsglaciären.

Den sju meter långa Ran försvann i helgen under en expedition med den sydkoreanska isbrytaren RV/IB Araon. Projektet leds av professor Anna Wåhlin, som är en av sex deltagare ombord från Göteborgs universitet. Ran är en obemannad undervattensfarkost (AUV) fullmatad med modern teknik och sensorer som kan mäta och dokumentera omgivningen i vattnet. Den har kapacitet att utföra långa uppdrag under is, och har använts framgångsrikt bland annat i Antarktis.

Andra besöket

– Det här var andra gången som vi tog Ran till Thwaites glaciär för att dokumentera området under isen. Tack vare Ran blev vi de första forskarna i världen som kom in under Thwaites år 2019, och under nuvarande expedition har vi besökt samma område igen. Även om man ser avsmältning och rörelser i isen från satellitdata så får vi från Ran närbilder på isens undersida och information om exakt vilka mekanismer som ligger bakom avsmältningen, säger Anna Wåhlin.

Thwaites glaciär i Antarktis är gigantisk och kallas ibland för Domedagsglaciären eftersom den har potential att höja havsnivån över hela jordklotet med flera meter, om den skulle smälta helt. Rans mätningar fick stor uppmärksamhet, inte bara bland polarforskare.

Bild på AUV:n i vattenytan
Farkosten programmeras i förväg och skickas sedan ut på långa färder under glaciärisarna i Antarktis.
Foto: Anna Wåhlin

Tappar kontakten med farkosten

Under sina dyk under den 200–500 m tjocka isen har Ran inte någon kontinuerlig kontakt med forskningsfartyget. Färdvägen programmeras på förhand och tack vare sitt avancerade navigationssystem kan Ran hitta tillbaka ut till öppet vatten. Hur det ser ut under en glaciär är ofta helt okänt. Ett uppdrag under en glaciär byggs därför upp i flera steg, där farkosten startar nära botten och utanför isen för att gradvis bygga upp svårigheten och till slut går nära isen och utför mätningar i gränsskiktet mellan is och vatten.

Under januari i år har Ran genomfört flera lyckade dyk under Thwaites, men under expeditionens sista planerade dyk gick någonting fel. Efter en lång färd under isen dök inte farkosten upp vid den programmerade mötesplatsen. RV/IB Araon avbröt hemfärden och sökningar genomfördes med akustisk sökutrustning, helikoptrar, och drönare, utan framgång. Till slut var det bara att inse att Ran hade gått förlorad.

Starkt stöd från kollegerna

– Det är lite som att leta efter en nål i en höstack, men utan att ens veta var höstacken är. Vid det här laget har Rans batterierna laddat ur. Det enda vi vet är att något oförutsett hände under isen.   Vi misstänker att den fick problem, och att sedan något gjorde att den inte kunde ta sig ut.

Anna Wåhlin tackar för stödet hennes team fått från expeditionsledningen och poängterar att inget fel har begåtts av fartyget, som tvärtom är den bästa isbrytaren som Ran varit på.

Riskfylld forskning

– De data vi får från Ran är världsunika, och av stort värde för internationell forskning. Samtidigt är det höga risker, vi visste att något sådant här kunde hända, till och med att det är ett troligt slut för Ran. Personligen är jag nog av åsikten att detta är ett bättre slut än att den åldras samlande damm i ett garage. Samtidigt är det naturligtvis en mycket stor förlust. Vi har haft Ran i fem år nu, och under de fem åren har vi genomfört ett tiotal expeditioner, utbildning, utvecklingsarbete och tester.

Inköpet av Ran finansierades med 38 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2015. Även om farkosten är förlorad finns en unik resurs i form av kunskap och väl tränad personal kvar i organisationen. Det finns dessutom kringutrustning, ett system för upptagning och sjösättning från stora fartyg, reservdelar, datorer och analysutrustning.

– Målet är att ersätta Ran. Vi kommer att söka en finansiär för att täcka de avdrag som görs av försäkringsbolaget och den prisökning som skett under åren.

Kontaktperson: Louise Newman, föreståndare för R/V Skagerak, Göteborgs universitets forskningsfartyg, telefon: 0766-18 25 41, e-post: louise.newman@gu.se