Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undersöker den prenumererade middagen

Publicerad

Under april är Frej Hertz, doktorand från Roskilde Universitet, gästforskare på Centrum för konsumtionsvetenskap. Han undersöker hur hushåll använder matkassar som levereras direkt till hemmet.

Forskningen är en del av det internationella projektet FOCAS (Food, Convenience and sustainability) där CFK ingår.

Berätta om din forskning!
Jag har en doktorandtjänst vid Roskilde Universitet i Danmark. Där jobbar jag i det internationella projektet FOCAS. I projektet undersöks kategorin "convenience food" (bekvämlighetsmat eller snabbmat) genom fyra europeiska studier som undersöker processad barnmat, färdigmat i snabbköp, mat på arbetsplatser samt olika matkasse-lösningar. Jag arbetar i den danska delen av projektet som fokuserar på matvanor i danska hushåll som prenumererar på någon matkasse. 

Här i Göteborg kommer du att arbeta på en artikel, vad handlar den om?
Den presenterar några resultat från projektet som studerar om hur familjer förstår och använder matkassar i sin vardag, med särskilt fokus på konceptet "convenience food". Jag kommer att diskutera om de här matkasse-lösningarna kan förstås som en ny typ av "convenience food".

Hur då?
Svaret beror på vilken definition som används, men min studie pekar på att matkassar kan ingå i begreppet "convenience food" i en bred mening.

Varför är det här området viktigt att studera?
Av flera anledningar. Dels bidrar det här projektet till ökad försåelse för olika specifika typer av konsumition. Kunskapen som genereras kan till exempel användas i olika initiativ vars syfte är att minska avfall och utsläpp.

Varför blev du intresserad av det här forskningsområdet?
Det var lite av en slump att jag kom in på konsumtionsområdet. En tjänst som forskningsassistent blev ledig vid mitt universitet och jag tog tillfället i akt och sökte. Det ledde till den tjänst som jag har i dag.