Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Underlivsbesvär hos många kvinnor som tar penicillin

Publicerad

Kvinnor som tar penicillin vid halsfluss får påfallande ofta underlivsbesvär. Diarré är också vanligt, hos både kvinnor och män. Med en kortare kur är det färre som drabbas utan att avsedd effekt påverkas. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Penicillin V är beteckningen på Sveriges mest sålda antibiotikum, under namn som Kåvepenin, Tikacillin och Fenoximetylpenicillin. Vanligaste orsaken till penicillinbehandling är halsfluss med bakterier av typen grupp A-streptokocker.

Aktuell behandlingsrekommendation vid halsfluss med streptokocker är tio dagars penicillinbehandling. Halsfluss självläker i allmänhet inom en vecka och syftet med behandlingen är att lindra patientens symtom.

Den aktuella avhandlingen visar att penicillin V i fem dagar inte ger sämre klinisk effekt på vuxna än den rekommenderade tiodagarsbehandlingen. Den visar också att tio dagars penicillinbehandling ger högre andel patienter med biverkningar än den kortare kuren.

Viktigt för enskilda patienter

Var tredje patient som behandlades med penicillin i tio dagar drabbades av diarré, jämfört med var fjärde som behandlades i fem dagar. I underlaget inkluderades totalt 422 patienter vid 17 svenska vårdcentraler i regionerna Kronoberg, Skåne, Sörmland och Västra Götaland.

I gruppen kvinnor som fick tiodagarsbehandling rapporterade var fjärde, 25 procent, underlivsbesvär i form av främst ökade flytningar och klåda. I gruppen kvinnor som fick femdagarsbehandling var motsvarande andel 15 procent.

Bild
Karin Rystedt, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Göteborgs universitet

Avhandlingens författare är Karin Rystedt, disputerad inom samhällsmedicin och folkhälsa på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, och specialistläkare i allmänmedicin på Närhälsan Hentorp vårdcentral i Skövde.

– Att biverkningar var så vanligt förekommande har inte varit känt tidigare, men kunskapen är viktig för patienter som har möjlighet att tacka ja till behandling, eller avstå. De kan då väga för och emot, att ta penicillin och risken för biverkningar, eller att avstå och bli friska från halsfluss någon dag senare. Det gäller inte minst de kvinnor som redan har underlivsbesvär.

Resistenta tarmbakterier ökade

Ekologiska effekter av penicillin V på patienters tarmbakterier undersöktes också. Detta genom att jämföra avföringsodlingar före och efter behandling. Penicillin V visade sig ge signifikant ökning av tarmbakterier med resistens mot antibiotika av typen betalaktamer, där penicillin ingår.

– Det kan tyckas konstigt att det här är nytt, vi har ändå använt penicillin i närmare 80 år, men fynden talar för att penicillin V ska användas med försiktighet och endast när nyttan för patienten överväger riskerna, säger Karin Rystedt.

I den delstudie som jämförde olika långa penicillinkurer gavs antingen 1 000 milligram tre gånger per dag i tio dagar, eller 800 milligram fyra gånger per dag i fem dagar. Den senare varianten är inte nationell standard men tillämpas redan på vissa håll.

Forskningen har utförts med stöd från Folkhälsomyndigheten, FoU primär och nära vård Skaraborg och Skaraborgsinstitutet för forskning och utveckling.

Titel: Respiratory tract infections in primary care – aspects of diagnosis and treatment