Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ulla Carlsson tog emot Svenska Unescopriset på fullsatt internationell konferens

– Det värsta som kan hända i en demokrati är om medborgarna blir likgiltiga och icke delaktiga. Därför är allas rätt till information och yttrandefrihet en så viktig politisk fråga.


Det säger Ulla Carlsson, mottagare av årets Svenska Unescopris.

Ulla Carlsson tar emot prisRunt 300 deltagare från hela världen samlades nyligen i Göteborg på UNESCO:s nionde internationella konferens om medie- och informationskunnighet (MIK). Där fick huvudtalaren Ulla Carlsson ta emot 2019 års pris för sitt uthålliga, engagerade och målinriktade arbete för yttrandefrihet och medie- och informationskunnighet (MIK), både i Sverige och internationellt.

Motivering till priset

– Utan Ulla Carlsson och hennes arbete hade vi inte varit här idag, konstaterade Svenska Unescorådets generalsekreterare Martin Djurberg när han överlämnade priset till Ulla Carlsson med motiveringen:

”Hennes personliga driv, skarpa intellekt och solida kunnande har varit en förutsättning för att sätta MIK-frågan på den politiska dagordningen i Sverige. Hennes arbete har bidragit till att Sverige för första gången är värdland för UNESCO:s globala konferens om medie- och informationskunnighet”.

50 års engagemang

Ulla Carlsson har varit engagerad i och drivit frågor om medier och information ända sedan 1970-talet då hon arbetade i Kenya.

– På den tiden växte kraven i Tredje världen på en ny och mer rättvis internationell informationsordning (a New World Information and Communication Order), förklarar hon. Idag talar vi om medie- och informationskunnighet (MIK) som blivit ett etablerat begrepp.

De grundläggande frågorna är fortfarande till stor del desamma:

– Då liksom nu handlar det om att medborgare måste ha rätt till yttrandefrihet liksom tillgång till och kunskap om medier och information för att kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen och demokratin, konstaterar Ulla Carlsson.

Nästan hälften saknar internet

Ulla Carlsson föreläser

De senaste decenniernas digitala utveckling har emellertid medfört många stora nya utmaningar som Ulla Carlsson tar upp i sin nya bok Understanding Media and Information Literacy in the Digital Age. A Question of Democracy (JMG, 2019).

– Med boken vill jag ge mitt bidrag till alla engagerade som jag hoppas vill läsa, reflektera och diskutera. Utmaningarna är komplexa och kräver nya förhållningssätt och lösningar. Samtidigt som vi kämpar mot cyberattacker, hat och hot, saknar fortfarande nästan halva jordens befolkning tillgång till internet och är därmed utestängda från det digitala medie- och kommunikationssystemet.

UNESCO-professor

Ulla Carlsson är sedan 2015 UNESCO-professor i yttrandefrihet, medieutveckling och global politik, placerad vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG).

– Göteborgs universitet har en lång tradition av att arbeta med demokrati och vi är stolta över att ha UNESCO-professor Ulla Carlsson hos oss, sa Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet på invigningen av konferensen om medie- och informationskunnighet.

Läs mer