Bild
Ett ensamt barn som tar på sig träningsutrustning
Foto: Chris Benson
Länkstig

Tydligt samband mellan stillasittande och psykisk ohälsa hos barn

Publicerad

Pep-rapporten visar att psykisk ohälsa är vanligare hos barn som rör på sig mindre, har mer stillasittande skärmtid och i lägre utsträckning äter enligt kostråden. Risken för psykisk ohälsa är även högre för barn och unga i familjer med lägre socioekonomisk status.

Pep-rapporten är en enkätundersökning som genomförs av SOM-institutet i samverkan med Generation Pep och Karolinska Institutet. Idag släpps resultaten från den fjärde årliga undersökningen och nytt för denna var att barn och unga fick svara på frågor om psykisk ohälsa.

Några av de viktigaste resultaten i Pep-rapporten:

  • Barn och ungdomar som rör på sig regelbundet upplever mindre psykisk ohälsa, medan barn och ungdomar som har längre tid stillasittande framför en skärm upplever mer psykisk ohälsa.
  • 2 av 10 barn och ungdomar når rekommendationen kring fysisk aktivitet. Redan från fyra års ålder syns en skillnad mellan könen där en större andel av flickorna inte når rekommendationen jämfört med pojkarna.
  • Barn och ungdomar äter i genomsnitt bara hälften av den av Livsmedelsverket rekommenderade mängden frukt och grönsaker per dag.
  • Bara fyra procent av barn och ungdomar både rör på sig enligt rekommendationen och äter enligt kostråden kopplat till frukt och grönsaker samt fisk.

- Trots många rapporter har det i Sverige saknats bra underlag för att bedöma omfattningen av barn och ungas psykiska ohälsa. Här tillför årets Pep-rapport nya viktiga data, och gör det även möjligt att studera eventuella samband med andra viktiga hälsofaktorer så som fysisk aktivitet, kost och stillasittande skärmtid, säger Anders Carlander, ansvarig forskare vid SOM-institutet.

Läs mer om resultaten och ta del av hela rapporten på Generation Peps webbplats