Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tvärvetenskaplig antologi om bilden av Sverige

Publicerad

Fyra frågor till Ola Sigurdson, som är redaktör för den tvärvetenskapliga antologin Culture, Health, and Religion at the Millennium – Sweden Unparadised tillsammans med forskarkollegorna Yvonne Leffler och Marie Demker vid Göteborgs universitet.

Bokomslag

 

Vad handlar boken om?
– Vi ville skriva om bilden av Sverige, inspirerade av Stieg Larssons Millenniumtriologi. Den etablerade Sverigebilden har länge varit ensidigt positiv, vi har varit ett internationellt föregångsland. Men efter millennieskiftet framträder bilden av ett mindre lyckat samhälle i olika skildringar av Sverige i litteratur och film. Vi ville ur våra sex forskarperspektiv se om vårt land har ”avparadisierats”.

Vem vänder den sig till?
– Vi har skrivit på engelska för såväl forskare och för allmänheten och boken utgör på sätt och vis en fördjupad bakgrund till Stieg Larssons skildring av de mer mörka sidorna. Sverige är ett annat samhälle än det var på Ingemar Bergmans tid. Den väl fungerande välfärdsstaten har krackelerat och blivit mer tydligt pluralistisk och dyster. Vi försöker inte demontera Sverigebilden men ger en kritisk tillbakablick på vårt ursprung. Med fokus på politik, samhällsdebatt och mediekultur.

Vilka medverkar i antologin?
– Vi är en grupp forskare som har samarbetet inom det tvärvetenskapliga programmet Religion, kultur och hälsa som har pågått under fem år och som avslutades i januari i år. Vi ville skriva en gemensam bok som spänner över våra olika områden inom teologi, litteraturvetenskap, filmvetenskap, religionshistoria och statsvetenskap.

Vad skriver du om i ditt kapitel?
– Om hur hygien blev en rotmetafor i det moderna Sverige. Alltifrån allmän renlighet till "andlig hygien" och rashygien associerades med varandra och med moderniseringsrörelsen. "Hygien" blev lika med framåtanda, vilket också innebar att tradition förstods som bakåtsträvande och associerades med smuts. Metaforer hämtade från hälsans och hygienens område används även i dag för att skilja mellan det som uppfattas som bra och det som uppfattas som dåligt.

Text: Monica Havström