Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Två nya hedersdoktorer vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har utsett 2017 års hedersdoktorer. Professor Päivi Palojoki, Helsingfors universitet, och professor Nikolay Veraksa, Moscow City University och Russian Academy of Education, har båda gjort betydande insatser för fakulteten.

Professor Päivi Palojokis forskning handlar om mat, kultur och lärande. Hon har intresserat sig för pedagogik och lärande i stort, mångfald och jämlikhet i relation till skola och lärande samt didaktik och verktyg för lärande om mat, hälsa och hållbar utveckling. Genom sin förmåga att belysa hur förändringar i samhället får konsekvenser för undervisning i hem- och konsumentkunskap och kräver nya pedagogiska lösningar har hon bidragit till nya perspektiv och kunskaper. Ett föränderligt mångkulturellt samhälle ställer nya krav på skolämnet - där många olika uppfattningar kring mat och hälsa florerar, där matvalens betydelser för klimat och naturmiljö blir allt mer uppenbara och där familjelivet ständigt förändras. Dessutom sker lärande kring mat inte bara inom undervisningskökets väggar. Därför har Päivi Palojoki bland annat även lyft skolmåltidens betydelse för lärande om mat och näring.

Professor Palojoki har en period i början på 2000-talet varit gästforskare vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI. Under åren har samarbetet mellan henne och flera medarbetare vid IKI fortsatt på många sätt.

Främja hälsosamma matvanor

Professor Palojoki har vid ett antal tillfällen bidragit med sina kunskaper till institutionen som opponent, sakkunnig och experthandledare. I samverkan med andra finska forskare och medarbetare vid IKI medverkade hon även till att arrangera en nordisk doktorandkonferens kring att främja hälsosamma matvanor. Därtill har hon varit knuten som expert till den forskarskola som förenat de fyra svenska lärosäten som utbildar blivande lärare i skolämnet hem- och konsumentkunskap, Uppsala, Umeå, Kristianstad och Göteborg.

– Professor Päivi Palojoki har genom sin forskargärning gjort betydande insatser inom forskning som är direkt relaterad till den utbildning och forskning som bedrivs vid IKI och ett fortsatt samarbete kommer att få betydelse för institutionen, säger Christina Berg, docent vid IKI.

Professor Nikolay Veraksa initierade det nu mångåriga samarbetet med ett antal personer i forskargruppen Early Childhood Education (ECE) vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL. Ett mångårigt och ömsesidigt deltagande i workshops och konferenser i Göteborg och Moskva har stärkt samarbetet som idag omfattar flera medarbetare på Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Ett pågående forskningsprojekt kring ECERS kvalitetsutvärderingar i förskolan, med komparativa studier framför allt mellan Ryssland och Sverige och där idag fler nordiska länder medverkar, bidrar till en långsiktighet i samarbetet. Samarbetsavtal har också tecknats med Utbildningsvetenskapliga fakulteten och the Moscow City Teacher’s Training University and the Faculty of Psychology vid Lomonosov Moscow State University. Detta för att öka möjligheterna till internationalisering och fördjupa det pågående forskningssamarbetet och nätverksbygget.

Banbrytande bok

Professor Nikolay Veraksa har en omfattande publikationslista kring området utvecklingspsykologi, personlighetsteori och socialpsykologi. Han har främst studerat utveckling av förskolebarns dialektiska kognition och hans forskning har bidragit med ny och fördjupad kunskap om barn och förskola med stor relevans för området Early Childhood Education, inte minst med ett tydligt fokus på Lev Vygotskijs sociokulturella teori.

– Professor Veraksa bidrar till ett spännande, internationellt samarbete genom en bok som banar väg för nya tolkningar av hur den pedagogiske teoretikern Lev Vygotskij förstås i Ryssland och i länder i väst, säger Sonja Sheridan och Pia Williams, professorer vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, i en kommentar.

Boken ska ges ut av förlaget Routledge och redaktörer är Nikolay Veraksa och Sonja Sheridan. Ett flertal medarbetare från IPKL, och personer från framför allt Ryssland, men även andra internationella forskare medverkar i boken som utkommer 2018.

Formellt utses hedersdoktorer på universitetets promotionshögtid den 20 oktober 2017.