Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Två nya gästhantverkare till Hantverkslaboratoriet

Publicerad

Nu är det klart vilka som blir 2019 års gästhantverkare vid Hantverkslaboratoriet. Siri Berg, Gunnebo slott och trädgårdar, Mölndal, kommer att arbeta med projektet Hästbruk i historisk parkanläggning. Lotta Rahme, Lottas garfveri AB, Sigtuna, har fått medel till projektet Ekologisk garvning av fiskskinn till modeindustrin.


Hästbruk i historisk parkanläggning

Hästbruk i historik parkanläggning

Siri Bergs projekt Hästbruk i historisk parkanläggning är ett metodutvecklingsprojekt för publik miljö. Utgångspunkten är att hästen i hög grad är användbar för att utföra arbetsuppgifter på ett sätt som är skonsamt för marken, fritt från fossila bränslen samt ofta även det ekonomiskt bästa. Arbete med häst brukar också vara ett uppskattat inslag för besökare. Det finns idag kommuner som till viss del sköter grönytor, sophämtning, snöskottning etc med hjälp av häst, men inom parkskötsel saknas kunskap, redskap och metoder.

Gästhantverkarprojektet ska resultera i ett antal hästanpassade metoder för att sköta parker med markdrivna redskap som kan köras efter häst. Metoderna ska vara hållbara ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. De ska också vara markdrivna och tysta.

Ekologisk garvning av fiskskinn till modeindustrin

 Keps i fiskskinn

Lotta Rahmes kommer att jobba med sitt projekt Ekologisk garvning av fiskskinn till modeindustrin. Syftet är att etablera samarbete med designers som vill använda sig av fiskskinn garvade på traditionellt sätt med bark och omättade fetter. Fiskskinn är en i dag i hög grad outnyttjad resurs, som garvad på traditionellt sätt skapar liten miljöpåverkan. Den eftersträvade produkten är ett tunt vackert skinn med olika mönster beroende på fiskart, som är lätt att sy i, tvättbart och hållfast.

Arbetet görs inom ett större internationellt projekt, Developing Fish Skin as a Sustainable Raw Material for the Fashion Industry. I det senare deltar partner från ytterligare fem länder: Storbritannien, Italien, Israel, Island och Japan. Arbetet kommer att bedrivas under sju olika sammankomster under åren 2019-2022.