Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tre konferenser om olika aspekter av samhällets digitalisering

 simuleringssituation

Vid konferensen SimPro2020 som arrangeras 1 april kommer simuleringens pedagogiska möjligheter och utmaningar diskuteras.


SWEG 2020
, SimPro2020 och AI, Affective Computing and Games. Under första halvan av 2020 arrangerar medarbetare vid institutionen tre konferenser som alla knyter an till samhällets digitalisering.

Först ut i slutet av januari är informatikkonferensen The 17th Scandinavian Workshop on E-Government, SWEG 2020, som arrangeras på Lindholmen. Konferensen ägnas åt öppna och kreativa diskussioner om e-förvaltningsforskning och dess framtida riktningar.

De två under våren efterföljande konferenserna, SimPro2020 och AI, Affective Computing and Games beviljades i slutet av 2019 medel från Vetenskapsrådet, VR.

SimPro2020 som arrangeras på Lindholmen den 1:a april är en internationell konferens med fokus på praktik och pedagogik för professionellt lärande.

Universitetslektor Charlott Sellberg leder arbetet med konferensen och forskar själv kring digitala teknologier inom utbildning.

– Vi har ett digert program och i talarlistan återfinns bland annat namn som Peter Dieckmann, forskningsledare vid Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) och Roger Säljö, seniorforskare vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, säger hon, och fortsätter.

– Tanken är att SimPro2020 ska utgöra en plattform för möten mellan forskare och praktiker från olika dicipliner, men ett gemensamt intresse för simuleringens pedagogiska möjligheter och utmaningar. Trots att vi inte börjat marknadsföra konferensen så är redan hälften av de 70 platserna bokade med deltagare från olika dicipliner, lärosäten och länder, vilket jag tycker bådar gott för att uppfylla konferensens syfte.

En dryg månad senare är dags för Robert Lowes och Marisa Pontis Artificial Intelligence, Affective Computing and Games: Healthcare, Learning and Adaptive Interaction som arrangeras på Lindholmen 11-12 maj. Bland de inbjudna gästerna märks exempelvis Emilia Gomez-Gutierrez, forskare vid Centre for Advanced Studies, Joint Research Centre, European Commission, samt Georgios Yannakakis, Institute of Digital Games, University of Malta.

Läs mer om konferenserna: