Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tommaso Milani – ny redaktör för tidskriften Language in Society

Publicerad

Nu står det klart att Tommaso Milani, professor på institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, har fått uppdraget som redaktör för den välrenommerade sociolingvistiska tidskriften Language in Society. Uppdraget delas med redaktören Susan L. Ehrlich, professor i lingvistik vid York University i Toronto, Kanada.

Bild
Tommaso Milani, professor på institutionen för svenska språket

- Language in Society är den äldsta och största akademiska tidskrift inom det sociolingvistiska området och jag är såklart jätteglad att få förtroendet som redaktör, säger Tommaso Milani.

Den internationella tidskriften Language in Society rör sig inom området sociolingvistik och främst publiceras studier med språkvetenskapliga och diskursanalytiska angreppssätt. Tidskriften har funnits sedan 1972 och startades av en av förgrundsgestalterna inom det sociolingvistiska området, Dell Hymes. Idag har tidskriften ett delat redaktörskap och de nytillträdda redaktörerna hoppas kunna förvalta tidskriftens nuvarande teoretiska och metodologiska bredd, men samtidigt komplettera innehållet med ämnesområden som de tycker är underrepresenterade.

- Vi vill fylla några av de ämnesmässiga luckorna genom att exempelvis beställa specialutgåvor av tidskriften från ledande forskare som ägnar sig åt särskilt underrepresenterade områden. Vi planerar också att bredda det geopolitiska utbudet av artiklarna och därmed öka antalet bidrag från länder som idag är underrepresenterade, säger Tommaso.

Bild
Language in Society 49 (1)

Hittills har redaktörsuppdraget till största del handlat om att sköta tidskriftens redan inplanerade publikationer. Redaktörerna har redan fått in 230 manuskript under 2020 och av dessa ska bara ett tjugotal publiceras. Det är mycket arbete och nästa år drar det dessutom ihop sig till ett jubileum, avslöjar Tommaso.

- Ja, vi ser redan fram emot nästa års upplaga. Då fyller tidskriften 50 år!

Uppdraget som redaktör sträcker sig över fem år och pågår 2020–2025. De första utgåvorna med Susan L. Ehrlich och Tommaso Milani som redaktörer går att läsa på Language in Societys webbplats.

Till tidskriften Language in Society