Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Töllborgs essäer samlade i tre nya böcker

Publicerad

Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap, har under en forskargärning som spänner över nästan 40 år producerat en stor mängd essäer. Nu ges de ut i samlingsverket I mitt hjärta bor alltjämt en femåring, volym I-III. Några tidigare ej publicerade essäer finns också med.

Text från förlaget:

Böckerna innehåller essäer från 1980-2018. De tre böckerna ägnas åt var sitt område. Den första boken innehåller vetenskapliga texter som berör rätts- och vetenskapsteoretiska frågeställningar. Den andra boken innehåller i huvudsak arbetsrättsliga texter, men även frågor om integritet och skydd för integritetsbärare, så kallade whistleblowers, behandlas. Den tredje och sista boken fokuserar på det område där Töllborg är världsledande, såvitt avser Sverige: underrättelseorienterad polisverksamhet.

De tre böckerna har det gemensamt att de samtliga tar utgångspunkt i ett kraftfullt avståndstagande från den fragmentariserade och fragmentariserande dumhet som under perioden kommit att bli allt mer dominant inom vetenskapen, inom polisen, i Sverige och i världen.

Dennis Töllborg, blev doktor i juridik 1986. Han är sedan 1987 docent i rättsvetenskap vid Juridiska fakulteten i Lund, och sedan 1995 professor i samma ämne vid Göteborgs universitet. Han har mottagit en rad priser och utmärkelser under åren samt tidigare författat drygt 20 böcker. Detta är hans näst sista bok. Den sista – som kommer att vara engelskspråkig – är planerad att utkomma under 2019.

Mer information om böckerna finns på förlagets hemsida.