Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tips! Ny blogg: Europakommentaren

Publicerad

Våra kollegor på Centrum för Europastudier i Lund har startat en blogg som heter Europakommenteren. Ambitionen är att det ska vara en blogg som kan bidra till den svenska samhällsdebatten med analyser och kommentarer om europeisk politik, ekonomi, juridik, historia och kultur i bred bemärkelse. Från och med 2 maj kan du besöka bloggen på europakommentaren.eu. Ett femtontal forskare från flera discipliner och universitet runt om i Sverige har redan anmält sitt intresse för att skriva inlägg framöver. Bloggens redaktör, Maria Strömvik, hoppas dock att ännu fler ska ansluta sig. Kontakta gärna Maria (maria.stromvik@svet.lu.se) ifall du vill vara med och bidra!

Om bloggen: Utvecklingen i Europa påverkar de flesta tänkbara områden, från lokalt till globalt. I många europeiska länder finns sedan länge välbesökta EU-relaterade bloggar, baserade vid stora lärosäten, som möjliggör för forskare att föra ut sina analyser och kommentarer till en bred publik. Sverige saknar än så länge en sådan plattform. Europakommentaren riktar sig därför till en svenskspråkig allmänhet.