Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tio miljoner kronor till forskning om digitalt stöd för unga cancerdrabbade

händer som hålls

Innovationsprojektet minKod – Cancervård på ungas villkor har tilldelats närmare tio miljoner kronor från Vinnova. Målet är att tillsammans med unga cancerdrabbade utveckla digitala former för socio-emotionellt stöd från andra unga canceröverlevare som lever med liknande situation och erfarenheter.

ylva hård af segerstad– Antalet unga vuxna som behandlas och överlever cancer ökar stadigt i samhället. Därför är det också viktigt att supporta dem att utveckla digitala stödformer och nya kommunikationsvanor, säger Ylva Hård af Segerstad, delprojektledare.

I projektet kommer forskningsteamet vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, (Ylva Hård af Segerstad, Maria Olsson och Stefan Nilsson) att samarbeta tillsammans med Ung Cancer och uppföljningsmottagningarna för vuxna efter barncancer i Göteborg och Stockholm.

– Vi vill ta ett helhetsgrepp kring unga vuxna som drabbats av cancer, både i vården och i samhället, säger Ylva Hård af Segerstad.

Innovationsprojektet löper under perioden 2020-2022 och genomförs i samarbete mellan GPCC, stödföreningen Ung Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, CareChain AB, KPMG AB, Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

Kontakt
Ylva Hård af Segerstad
Tel: 031-786 3220
E-post: ylva.hard-af-segerstad@ait.gu.se
 

Foto: Unsplash/Roman Kraft