Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tillämpad IT blir renodlad institution vid Göteborgs universitet

 

Institutionen för tillämpad IT är från den 1 maj 2017 en renodlad institution vid Göteborgs universitet och upphör därmed att vara integrerad med Chalmers.

Institutionen har sedan 2001 i olika former varit integrerad mellan de båda lärosätena i betydelsen att det funnits anställd personal, utbildningar och studenter från både Chalmers och Göteborgs universitet (GU) inom samma institution. En lång tid av gemensam verksamhet är således slut och enligt prefekt Fredrika Lagergren Wahlin är den nya institutionen redo att ta sig an framtidens utmaningar.

- Vi har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör det digitala samhället och kommer nu kunna fokusera på kärnan i den digitala samhällstransformation som sker, både i vår forskning, utbildning och i vår kontakt med det omgivande samhället, säger hon.fredrika

Anledningen till förändringen är att Chalmers rektor i december 2016 fattade beslutet att minska antalet institutioner vid den tekniska högskolan. Efter olika förslag kom alla inblandade fram till att den bästa lösningen blir att institutionen för tillämpad IT och Chalmers går skilda vägar.

- Genom att vi blir en renodlad institution kan vi utveckla och stärka vår tvärvetenskapliga profil inom Göteborgs universitet och bli en stark samarbetspartner med såväl övriga GU-institutioner som Chalmers och andra nationella och internationella lärosäten, säger Fredrika Lagergren Wahlin.

Tillämpad IT kommer i och med detta att endast arbeta med Göteborgs universitets plattform i form av webb, logotyp, arbets- och delegationsordningar, studentrekrytering och liknande. Nya vice-prefekter för forskning och utbildning har tillsatts och studenterna kommer framöver att få fullgod service genom campusorganisationen.

Att integrationen upphör innebär i övrigt inga stora förändringar för studenterna. Utbildningarna fortsätter precis som vanligt och studenterna ansöker sedan om examen vid det lärosäte de är antagna till.

FAKTA:

Kandidat- magister- och masterprogrammen:

 • Systemvetenskap
 • Kognitionsvetenskap
 • Lärande, kommunikation och IT
 • IT Management
 • Master in Communication
 • Digital Leadership

kommer att ges som planerat vid Göteborgs universitet hösten 2017 och framöver.

Skillnaden blir att Masterprogrammet Interaction Design & Technologies som ges vid Chalmers lämnar institutionen.


Övriga förändringar är bland annat att tre av sju avdelningar lämnar institutionen.

 • Avdelningen för Fackspråk och kommunikation och Avdelningen för Ingenjörsutbildningsvetenskap tillhör från 1 maj institutionen Vetenskapens kommunikation och lärande (f.d. Chalmers bibliotek).
 • Avdelningen för Interaktionsdesign tillhör från 1 maj institutionen för Data- och Informationsteknik (D&IT) vid Chalmers och Göteborgs universitet.


De avdelningar som stannar kvar i den nya organisationen är:

 • Avdelningen för informatik
 • Avdelningen för kognition och kommunikation
 • Avdelningen för lärande, kommunikation och IT
 • Teknisk-administrativ avdelning

Dessa avdelningar kommer även fortsättningsvis sitta kvar i hus Patricia på Lindholmen med tillhörande studenter.

Har du frågor kontakta projektledare Peter Larsson,
e-post: peter.larsson@ait.gu.se , tel: 073-079 1172.

Här kan du läsa mer om omorganisationen i GU-Journalen (sid. 16) och på Chalmers webb.