Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tidsgeografiska dagar i Göteborg

2019 års Tidsgeografiska dagar anordnades den 9 -10 maj av avdelningen för kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Dagarna samlar forskare från flera olika discipliner som använder och utvecklar det tidsgeografiska synsättet i studier av människors användning av tid, rum och vardag.

Vartannat år är konferensen internationell (senast vid Peking University 2018), vartannat år nationell/nordisk. Årets konferens samlade 12 forskare från Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Södertörns högskola, Örebro universitet, Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet.

Projekten som diskuterades handlade bl. a om interaktionen människa-natur, tidens ekonomisering och accelerering, barns stillasittande, juniorelitidrottares tidanvändning, socionomyrkets fragmentering samt tidsgeografin som metod för sociala konsekvensbeskrivningar, som att undersöka effekter av interventioner i samband med psykos och hur kvinnor återupprättar vardagen på skyddat boende.

Slutligen redovisade Kajsa Ellegård, Linköpings universitet, sina nyligen publicerade böcker Thinking Time Geography och Time Geography in a Global Context; https://www.rj.se/Boken/2017/thinking-time-geography.

Eva Thulin, docent i kulturgeografi vid Göteborgs universitet, organiserade dagarna i Göteborg. Nästa års internationella konferens i tidsgeografi kommer att anordnas vid Lunds universitet, Kulturgeografiska institutionen.