Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Texter om både kärlek och övergrepp i antologi om natten

Studenterna på utbildningen Redaktionell praktik efterlyste bidrag till en antologi på temat "natt" och fick in texter om allt från kärlek till politik, men också om övergrepp. Boken blir klar i maj och därefter hamnar den på biblioteken.

Hur kom det sig att ni valde temat "natt"?

– Vi enades om ”natt” därför att vi tänkte att natten döljer många bra historier som har potential att spegla många olika erfarenheter, tankar, drömmar, fantasier och upplevelser. Dessutom ville vi samla texter från en så diversifierad skara människor som möjligt, och har aktivt sökt bidrag från olika åldersgrupper. Att då ha ett såpass öppet, och ändå suggestivt tema, hoppades vi skulle leda till att även personer som inte vanligtvis skriver eller skapar kände sig manade och inspirerade, säger Anna Falkenland, student på Redaktionell praktik termin två.

Vad fick ni in för bidrag?

– Vi har fått in närmare 150 bidrag, och deltagarnas ålder sträcker sig från förskolebarn till pensionärer, vilket vi tycker är jättekul! Framförallt har vi fått in skönlitterära textbidrag, men också ett par bild- och seriebidrag. Bidragen handlar om allt från nattliga funderingar och betraktelser till kärlek, politik, sexualitet och skräck. Anmärkningsvärt är att en stor del av bidragen berör övergrepp eller rädsla för övergrepp.

Hur jobbar ni med processen framöver?

– I vår redaktion har vi delat in oss i olika grupper som ansvarar för olika delar av projektet – en administrativ grupp, en formgivningsgrupp och en redaktörsgrupp. Vi i redaktörsgruppen har i dagarna suttit med urvalet för antologin. Det har varit en givande process att försöka enas om en så bred variation av bidrag som möjligt. Genom att diskutera och motivera våra upplevelser av texterna har vi ibland ändrat åsikt och närmat oss en överenskommelse vi alla är nöjda med. Framöver kommer författare kontaktas och redigering och korrekturläsning i dialog med dem påbörjas.

Kan du säga något om de texter som hamnar i den färdiga antologin?

– Det är nog lite hemligt fortfarande, vi håller fortfarande på att kontakta alla som har skickat in bidrag. Men vi har först och främst försökt välja ut bidrag som berättar eller skildrar en specifik erfarenhet, en känsla eller ett skeende. Vi ville att texterna skulle representera olika typer av tematik, ha en någorlunda spridning i ålder för att få en variation i erfarenheter, och få en blandning av konstnärliga uttryck – vi vill ha med flera typer av genrer och även bildbaserade bidrag. Håll utkik på vår hemsida och vår Facebooksida, där kommer information om författare och bidrag presenteras löpande!

Vad kommer att hända med antologin när den är klar?

– Vår antologi kommer bli en snygg bok med ett innehåll som vi hoppas kommer tilltala en bred skara människor. Den kommer också distribueras till några av Sveriges största bibliotek. Releasefest hålls på Litteraturhuset den 22 maj, där kommer man att kunna införskaffa boken och fira en fantastisk antologi med oss!

Antologin ingår i ett större projekt som studenterna har döpt till Relä. På projektets webbplats www.projektrela.se finns också en podd, där redaktörerna berättar om de inkomna bidragen och arbetsprocessen kring boken. Framöver finns planer på att podda intervjuer med några av författarna.

 delar av redaktionen: Carolina Sandsten, Anna Falkenland, Mia Ruud, Ebba Sörhag och Adam Yngvesson

På bilden syns delar av redaktionen: Carolina Sandsten, Anna Falkenland, Mia Ruud, Ebba Sörhag och Adam Yngvesson.

Övriga i redaktionen är Amanda Ehrnborg, Liam Simpson och Monica Sekula.

Bilden är tagen av Christian Lenemark.