Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Taktila aktiviteter påverkar attityder

Hållbart odlad mat från havet kan ge mat till en ökande världsbefolkning. Men hur får man allmänheten att äta mer odlad sjömat? Nu har studenter vid Handelshögskolan visat att utåtriktade aktiviteter, där deltagare får känna, se, höra, smaka och göra, är ett framgångsrecept för att påverka allmänhetens attityder kring odlad sjömat.

Att producera hållbar och näringsriktig mat till en växande världsbefolkning är en global utmaning. Ett hållbart vattenbruk, där näringsriktig och hälsosam mat (fisk, musslor, alger etc.) odlas i havet, kan vara en långsiktig lösning. Men idag är allmänhetens kunskap om vattenbruk ofta låg och det finns del missuppfattningar som kan leda till negativa attityder. Detta kan innebära ett hinder för en ökad konsumtion av odlad sjömat.

En studentgrupp vid Handelshögskolan i Göteborg genomförde en enkätstudie för att se vilka attityder konsumenter, som besöker en utåtriktad aktivitet, har kring odlad sjömat. De ville också försöka identifiera sätt att ändra konsumenternas beteende mot en mer hållbar matkonsumtion. Studenternas slutsats var att besökare vid utåtriktade aktiviteter verkar vara positivt inställda till odlad fisk, framförallt när det gäller uppfattningar om till exempel antibiotikaanvändning. En annan slutsats var att kognitiva men framförallt taktila aktiviteter, där besökare får känna, se, höra, göra, kan påverka folks attityder kring odlad fisk positivt.

- Att undersöka vilka faktorer som påverkar konsumenter i en mer hållbar konsumtionsriktning är både viktig och spännande forskning. Olika sammanhang har sina utmaningar och när det gäller odlad sjömat kan resultaten i den här uppsatsen hjälpa oss att bättre förstå vilka aktiviteter som funkar”, sade Erik Lundberg, universitetslektor och handledare till studenterna Alexander Kristiansson och Theodor Smedberg.

Studien gjordes i samarbete med SWEMARC, (Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning vid Göteborgs universitet) under Vetenskapsfestivalen (4-7 april, 2019). Enkäten delades ut till besökare vid centrumets monter, där utställningarna ”Smart mat odlas i hav”, ”Tång på gång” och Scary ”Seafood – den nya maten från havet”, samt workshoparna ”Känn och smaka på havet” och ”Gör ett snyggt algvykort” visades.

Läs mer om SWEMARC.