Bild
En målning av olika träd
Foto: Swedish Climate Symposium
Länkstig

Nytt nationellt symposium sätter fokus på klimatforskning

Publicerad

För första gången idag samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning till ett större symposium, Swedish Climate Symposium. Konferensen är ett nytt forum där klimatforskare från hela landet kan utbyta kunskap och erfarenheter, både med varandra och med det omgivande samhället. Från Institutionen för geovetenskaper deltar ett stort antal seniora och juniora forskare och bidrar med ny kunskap.

Swedish Climate Symposium 2022 visar den spets och bredd som finns inom svensk klimatforskning och tanken är att erbjuda en möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyten, både inom akademin och mellan akademin och det omgivande samhället.

Från Institutionen för geovetenskaper medverkar bland andra Deliang Chen, Fredrik Lindberg, Céline Heuzé, Mats Björkman, Heather Reese, Åsa Kasimir, Tinghai Ou, Cole Brachmann, Julia Kukulies och Lu Zhou.

Ett fullständig program finns på symposiets hemsida

Årets symposium äger rum 16-18 maj och tar avstamp i de rapporter som FN:s klimatpanel IPCC publicerar inom ramen för AR6 (klimatpanelens sjätte stora kunskapsutvärdering). Konferensen har också ett särskilt fokus på klimatförändringens konsekvenser för Sverige.

En av de tre dagarna är särskilt avsatt för populärvetenskapliga sessioner och dialog med det omgivande samhället. En gratis webbkurs ”Kunskap om klimatet” ges 18 maj och riktar sig till journalister, lärare och andra som behöver en grund för att kunna förklara klimatförändringen för andra.

Arrangörer

Huvudarrangörer är de två nationella strategiska forskningsmiljöerna BECC och MERGE, Bolincentret för klimatforskning samt SMHI. BECC koordineras från Lunds universitet med Göteborgs Universitet som partner. MERGE koordineras från Lunds universitet med Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Chalmers, KTH och SMHI som partners. Bolincentret koordineras från Stockholms universitet med KTH och SMHI som partners.

Läs mer om symposiet på evenemangets hemsida