Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svenska studenter har svårt att lära sig spanska förändringsverb

Publicerad

Svenskspråkiga studenter som läser spanska på universitetet har ett inlärningsproblem i bruket av spanska förändringsverb. Det är utgångspunkten i en licentiatuppsats i spanska som undersökt inlärningsprocessen av spanska verbkonstruktioner som är likvärdiga med svenskans ”bli”.

Svenska språket har ett enhetligt verb – att bli – som uttrycker olika egenskaps- och tillståndsförändringar som påverkar personer, saker och situationer (att bli ledsen, att bli lärare, att bli galen, att bli nöjd, och så vidare).

Licentiatuppsatsens författare Ester Fernández Incógnito upptäckte att denna verbkonstruktion inte har någon direkt motsvarighet i spanska. Det betyder att man på spanska måste uttrycka ”bli” genom att använda sig av ett stort antal verbkonstruktioner som grammatikerna kallar förändringsverbet, till exempel ponerse triste (att bli ledsen), hacerse profesor (att bli lärare), volverse loco (att bli galen) och quedarse satisfecho (att bli nöjd).

Ester Fernández Incógnito. Foto: Thomas Melin.− Det finns inte någon tydlig skillnad i betydelse dem emellan, och därför finns en stor frihet hos spansktalande när det gäller bruket av dem. Det gör att de svensktalande som läser spanska som främmande språk har svårt att lära sig att använda och applicera dessa konstruktioner på rätt sätt i kommunikativa sammanhang, säger hon.

Ester Fernández Incógnito har i sin licentiatuppsats studerat det så kallade interimspråket; ett eget språksystem som under inlärningens gång utvecklas av varje inlärare. Det förändras och anpassas i takt med att studenten får kontakt med det främmande språket, målspråket.

− Jag analyserade hur interimspråket utvecklas i förhållande till inlärningsprocessen när det gäller spanska förändringsverb i en samling skriftliga texter, en så kallad inlärarkorpus.

Korpusen består av textmaterial från 20 svenska universitetsstudenter (med olika språknivåer) som läste grundkursen i spanska vid Göteborgs och Lunds universitet vårterminen 2014. Undersökningen genomfördes både i början och i slutet av terminen.

Eftersom studien har ett diakroniskt perspektiv samt omfattar inlärare med olika kunskapsnivåer kunde utvecklingstendenser vad gäller spanska förändringsverb karakteriseras. Resultaten visar att interimspråket är ett språk som förändrar sig och varierar över tid.

− Jag kunde visa hur avvikande former gradvis ersätts av lämpliga former i användningen av förändringsverb i det spanska språket, och dessutom sprids och används i flera situationer. Kort sagt innebär detta att variationen spelar en grundläggande roll i inlärningsprocessen.

− Innan jag började min forskarutbildning jobbade jag som spanskalärare och bedömde då att mina elever i sina uppgifter antingen gjorde rätt eller fel. Nu ser jag det med lite andra ögon, säger Ester Fernández Incógnito.

Licentiatuppsatsens titel: La noción y los verbos de cambio en la interlengua
Uppsatsen försvarades 2016.