Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Svensk integrationspolitik väldigt top-down"

Publicerad

Den 26 oktober samordnade Andreas Diedrich ett panelsamtal på Svenska ambassaden i Washington om migration. På uppdrag av Center for Global Migration, Göteborgs universitet, presenterades svensk forskning om migration och arbetsmarknadsintegration av utrikes födda. Bland annat pratade han om den svenska integrationsmodellens fokus vid mätbarhet och vilka konsekvenser det får.

Andreas Diedrich, docent i företagsekonomi och forskare inom organisation och management leder forskningsprogrammet Organizing integration på Gothenburg Research Institute. I programmet studeras faktiska integrationsinsatser och vad som händer när politik omvandlas till verklighet i olika åtgärder.

– Integration i Sverige utgår till stor del från en management-logik där integration är lika med att vara integrerad på arbetsmarknaden. Dessutom är perspektivet att staten vet bäst vilka behov som finns på arbetsmarknaden samt vilka insatser som behövs för att människor ska bli integrerade. Det är ett väldigt tydligt top down-perspektiv. Här har tidigare forskning pekat på tydliga skillnader jämfört med till exempel Kanada där invandrarorganisationer, privatpersoner och andra har större inflytande och är med och identifierar vilka behov som finns, säger Andreas Diedrich.

Vi ser att integration i Sverige utgår till stor del från en management-logik. Det är ett väldigt tydligt top down-perspektiv.

Managementlogiken handlar bland annat om kontroll, styrning, kvalitetssäkring och mätbara mål. Men om måtten verkligen mäter integration är oklart.

– Det är ett system som drivs av arbetsmarknadspolitiska program som får jättemycket pengar och som förväntas leverera mätbara resultat. Till exempel får Arbetsförmedlingen pengar för att få in människor i aktiviteter såsom praktik eller kurser under etableringstiden. För att Arbetsförmedlingen ska framstå som framgångsrika måste de visa siffror som visar att många har deltagit i aktiviteter – men vilka aktiviteter, och med vilka resultat, blir mindre viktigt. Siffrorna behöver egentligen inte säga något om det faktiskt har varit värdefullt för de inblandade eller lett till mer integration.

Gamla idéer presenteras som om de vore världsnyheter. Min ingång är att om verktygen inte har fungerat så måste man tänka i andra banor.

Andreas Diedrich har studerat integrationsinsatser under lång tid och ser hur samma ord, idéer och lösningar på ”integrationsproblematiken” lyfts fram som nydanade år efter år, trots att resultaten ofta uteblir.

"Måste tänka i andra banor"

– När man då letar efter lösningar så handlar det ofta om att vi måste göra mer av samma. Mer pengar till praktik, snabbare validering av kunskaper, fler aktiviteter och så vidare. Gamla idéer presenteras som om de vore världsnyheter. Min ingång är att om verktygen inte har fungerat så måste man tänka i andra banor säger, säger Anderas Diedrich.

Ny integrationsforskning, bland annat i Organizing integration, letar just efter de här andra banorna, tankarna och idéerna genom att studera verkligheten i olika integrationsprojekt. Tidigare forskning har ofta handlat om kvantitativa nationalekonomiska studier.

– Den forskningen har varit bra på att peka på att det finns olika problem, till exempel med olika sysselsättningsgrad och så vidare. Men vad vi behöver veta är hur man går från policys ner till praktiken. De perspektiv jag kommer att ge är resultat av forskning som på olika nivåer börjat titta på hur olika policys översätts i verkligheten. Här har svensk forskning börjat göra bra insatser, säger Andreas Diedrich.

Övriga deltagare i panelen var Mine Islar, Associate Senior Lecturer, Center for Sustainability Studies (LUCSUS), and Project Director, Transdisciplinary Approach to Migration Research, Pufendorf Institute for Advanced Studies, Lund University

Susanne Urban, Associate Professor, the Institute for Housing and Urban Research, Uppsala University

Dr. Ahmad Ezzeddine, Ph.D. Associate Vice President Educational Outreach and International Programs, Wayne State University

Samtalet modererades av Meghan Benton, Senior Policy Analyst; Assistant Director for Research, International Program, Migration Policy Institute, Washington DC.

Panelsamtalet ingick som en del av eventet Meet the academic Sweden där ambassaden presenterade svensk forskning inom tre områden: cancer, hållbar utveckling och integration.

Läs mer

Forskningsprogram för att förstå lyckad integration av utlandsfödda (nyhet)

Samverkan för integration - svårare än man kan tro (nyhet)

"Stora brister i valideringen av nyanländas kunskaper" (debattartikel i Dagens Nyheter)