Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svagare stöd för lokal demokrati

Publicerad

Stödet för kommunalt självstyre och lokal demokrati håller på att försvagas. Det är en av slutsatserna i en ny bok med forskare från Förvaltningshögskolan.

Bakom boken ligger Vicki Johansson, Lena Lindgren och Stig Montin, samtliga verksamma vid Förvaltningshögskolan. Genom enkäter och fallstudier har forskarna jämfört dagens kommunala tjänstemän med sådana som var verksamma för över 35 år sedan, och ställt sig frågan om deras funktion som “den lokala demokratins tjänare” har förstärkts eller försvagats. En av huvudslutsatserna i boken är att stödet för lokal demokrati håller på att försvagas, och att tjänstemän i högre grad än tidigare har antagit en roll som kommunala statliga ämbetsmän. Boken riktar sig främst till studenter inom offentlig förvaltning och statsvetenskap, men även kommunalt förtroendevalda eller andra som är intresserade av ämnet.

Boken har ISBN 9789144121055