Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studievecka i Tyskland gav vidgade insikter

Publicerad

Tio blivande speciallärare fick en intensiv studievecka i Erfurt, i Tyskland, strax före jul. Det blev en vecka som vidgade insikten om det komplicerade i begreppen inkludering och en skola för alla.

Gemensam fika med speciallärarna
Studieveckan genomfördes som en del av kursen ”Vetenskapsteori och metod, 15 hp” under Speciallärarprogrammets sista termin. Studenterna från Göteborg deltog i ett antal föreläsningar och besökte flera olika utbildningsinstitutioner ihop med de tyska värdarna, från förskola till yrkesintegrerande verksamheter.

– Inte minst var det värdefullt med de många fortsatta diskussionerna mellan de svenska och tyska studenterna och deras lärare. Eftersom fyra lärare och 13 studenter från Erfurt besökte oss i Göteborg i september kunde vi nu fortsätta de värdefulla diskussionerna, säger Thomas Barow, docent vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik och den som har initierat detta utbyte mellan lärosätena i Erfurt och Göteborg.

Fick stipendier

Thomas Barow fick idén om utbytet under sin tid som tillförordnad professor vid universitetet i Erfurt 2017/2018. Nu kunde planerna realiseras, inte minst tack vare att alla berörda studenter från Göteborg har fått Adlerbertska stipendier, 15.000 kronor per person. Thomas Barows egen resa finansierades av medel från Erasmus+.

Emma Rydgren, som vid sidan av studierna arbetar som lärare på en grundsärskola i Skövde, var en av de tio som reste till Erfurt:

– Jag fick uppleva hur de arbetar strukturerat med bildstöd, tecken-som-stöd och med digitala verktyg på två olika grundsärskolor. Jag fick även höra hur en grundskola i åldersblandade grupper tränade eleverna att vara aktiva i planeringen av sin undervisning samt se hur en undervisningssituation såg ut i praktiken vid samma skola. Slutligen fick jag besöka en yrkesförberedande skola för elever med intellektuell funktionsnedsättning där eleverna fick utbildning inom ett yrke som på sikt eventuellt skulle leda till en anställning vid ett av de företag som var kopplade till skolan, säger hon.

Stolta skolledare

Det hon säger sig ta med sig i sin kommande roll som speciallärare är hur komplicerat begreppet inkludering är.

Vid två föreläsningar som gavs under den första kvällen i Erfurt fick gruppen först en kort genomgång av det tyska skolsystemet och sedan diskuterades hur inkludering av elever i behov av särskilt stöd ser ut i Tyskland. Precis som i Sverige diskuteras frågan om vad inkludering och en skola för alla är.

– Det var fint att se hur stolta samtliga skolledare var över sina verksamheter och att de lyfte fram sina skolors styrkor. Jag kommer att ta med mig hur välstrukturerad och stödjande undervisningen var på en av de grundsärskolor jag besökte och jag själv såg hur jag kunde utveckla min egen undervisning med än mer bild- och teckenstöd, säger Emma Rydgren.

Hon tycker att det varit väldigt utvecklande att besöka verksamheter i ett annat land:

– Dels för att se områden där jag själv kan utvecklas som blivande speciallärare och dels för att kunna se och uppskatta de många saker vi gör inom svensk skola som fungerar väl samt att bli medveten om vikten av att vi fortsätter att ha de viktiga diskussionerna kontinuerligt vad gäller inkludering och delaktighet i Sverige, säger hon.