Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studier i religion ledde till jobb som föreläsare

Examen i religionsvetenskap, vad gör man sedan? Jimmy Emanuelsson åker runt till myndigheter och företag och föreläser om religion och mångkultur.

I januari tog Jimmy Emanuelsson sin masterexamen i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Mot slutet av sin studieperiod hade han börjat fundera över vad han skulle använda sin examen till och vilken typ av jobb han skulle söka, men han behövde inte fundera länge. Tillsammans med två vänner, som också hade pluggat religion, drog Jimmy Emanuelsson igång företaget Religionsvetarna.

Jimmy Emanuelsson Det är en utbildnings- och föreläsningsverksamhet som riktar sig mot alla möjliga typer av människor som är intresserade av religion, migration och mångkultur. Det handlar framförallt om yrkesgrupper som jobbar med nyanlända, att ge dem en förståelse för och kompetens inom religion och migration, säger Jimmy Emanuelsson.

Föreläser på flyktingboenden

Religionsvetarna bokas för tillfället oftast av kommunala förvaltningar och av flyktingboenden. Jimmy Emanuelsson menar att personal på flyktingsboenden sällan har särskilt mycket utbildning i religion och mångkultur.

– Ofta försöker man gardera sig genom att anställa folk med mångkulturell bakgrund, men det är inte säkert att de för den sakens skull har kompetens som motsvarar det man lär sig om religion och kulturmöten på universitetet. Det bildas ett glapp där. Det kan vara en enkel grej som grundläggande kunskap om islam. Det har varit väldigt uppskattat när vi har varit ute och pratat om vad islam är – vad det finns för traditioner, berättelser, sådant som skapar identitet för ungdomarna på boendet.

Omsätter kunskapen från universitetet

Under föreläsningarna försöker Jimmy Emanuelsson och hans kolleger berätta om vad som händer med olika religiösa traditioner i en migrationssituation, och vilken förförståelse som är viktig när man arbetar med människor som har olika religiös tillhörighet.

– Vi försöker omsätta all den kunskap som finns på universitetet så att den kan användas som verktyg för människor som arbetar med nyanlända och människor med annan kulturell och religiös bakgrund. Vi tar rollen som den som försöker förklara den kunskap man får på universitetet på ett tillgängligt sätt för människor som jobbar praktiskt med de här frågorna.

De vanligaste funderingarna från åhörarna handlar om kön och könsroller, exempelvis om man kan blanda tjejer och killar på ett flyktingboende.

– Ibland ställer de frågor som vi inte kan svara på. Vi kan bara ge ökad kunskap om hur könsroller fungerar i till exempel klankulturer och inom islam, men det är inte alltid vi kan servera färdiga lösningar. Vi försöker snarare jobba med att de själva får reflektera utifrån den kunskap de får, sedan får de fatta egna informerade beslut om hur man ska lösa praktiska problem.

Ämnet ligger i tiden

Jimmy Emanuelsson tycker att han och hans kolleger har hittat ett bra sätt att använda sin examen och sin kunskap om religion. Ämnet ligger i tiden, det händer mycket både på ett globalt och på ett lokalt plan som kan behöva förklaras.

– Det är väldigt roligt och väldigt bra på många sätt. Att vara ute och föreläsa om ämnen som man har lärt sig på universitetet är ett sätt att både behålla kunskapen och att uppdatera den med aktuella händelser, man får läsa in sig på nya ämnen.