Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studenter utforskar järnåldersplats i Kungälv

Publicerad

I maj och juni är 20-30 arkeologistudenter på plats i Ytterby i Kungälv för att genomföra en utgrävning av en boplats från järnåldern. Förhoppningen är att ta reda på mer om boplatsens utsträckning och struktur.

Studentutgrävning

Fornlämningarna vid Porten/Smällen är daterad från tidig bronsålder till vikingatiden. Lämningarna har varit kända länge och har undersökts många gånger tidigare, redan år 1919 gjordes utgrävningar där. Området innehåller bland annat ett gravfält med upp till 150 gravar från järnåldern, stensättningar, boplatser och hällristningar.

Fram till den 19 maj utför ett 20-tal studenter från kursen Arkeologisk fältverksamhet nya utgrävningar på platsen. Bland annat vill man ta reda på mer om en boplats utsträckning och hur den var organiserad. Genom olika provschaktningar hoppas man kunna hitta kulturlager från järnåldern i marken, som ska avslöja boplatsens utformning i olika riktningar.

Förutom det hoppas man också att undersökningen ska ge mer kunskap om boplatsens relation till de övriga fornlämningarna i området.

Studenterna undersöker inte bara platsen med hjälp av utgrävningar. Till sin hjälp har de också metalldetektor, georadar och magnetometer.

11-22 juni kommer arbetet på platsen att återupptas då en ny grupp med cirka 30 studenter från kursen Arkeologisk fältkurs, inriktning fältmetodik, fortsätter utgrävningen.

Som en del av studenternas kurs ingår också att involvera allmänheten i arbetet. Därför har flera skolklasser bjudits in att besöka platsen men även allmänhet och media är välkomna på spontanbesök.

Text: Henrik Kjellberg

Kontakt:
Ole Aslaksen, tel: +47 465 41 541, e-post: ole.christian.aslaksen@gu.se