Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studenter ger idéer till Världskulturmuseet

Publicerad

Nytt initiativ för offentlig samverkan

Hur kan statliga Världskulturmuseet marknadsföra sig mot nya målgrupper? Det har en klass med masterstudenter på Handelshögskolan tittat närmare på, som en del i ett pilotprojekt för att utöka och fördjupa skolans samarbete med offentliga verksamheter.

Allt sedan starten 1923 har Handelshögskolan i Göteborg ett väl etablerat samarbete med näringslivet, bland annat genom skolans partnerprogram. Nu vill skolan gå vidare genom att skapa en utvecklad och strukturerad form för samverkan även med offentliga aktörer. Som i all samverkan är grundtanken att skapa nytta både för de deltagande verksamheterna och för Handelshögskolans utbildning och forskning.

Som ett pilotprojekt har skolan under 2017 samarbetat med Världskulturmuseet i Göteborg. Museet ingår i Statens museer för världskultur, en myndighet under Kulturdepartementet.

– Museet har sedan tidigare många kontakter och samarbeten med olika delar av Göteborgs universitet, både med forskare och studenter. Men vi har inte haft så mycket med just Handelshögskolan på senare år, så detta var ett bra tillfälle att få igång ett samarbete, berättar Johanna Haglund-Flemström som arbetar med kommunikation och marknadsföring på museet.

Studenter i ett rum på Världskulturmuseet

En del i samarbetet utgjordes av ett praktikfall, ett case, med en utmaning från Världskulturmuseets verksamhet. En grupp studenter från masterprogrammet Marketing and Consumption har engagerat sig i frågan om hur man kan nå människor som vanligtvis inte besöker museet.

Peter Zackariasson är lärare och ansvarig för den aktuella kursen ”Arts Marketing”. Han menar att praktikfall är ett bra komplement till den teoretiska undervisningen:

– Kursen innehåller mycket kunskap om en ny marknad, relaterad till upplevelser. Kulturindustrier, precis som konst, kan inte att beskrivas fullt ut genom föreläsningar och text. Det är först genom att interagera med dem som studenten kan börja bygga förståelse.

Studenter och föreläsare

Studenterna fick sätta sig in i museets verksamhet och befintliga marknadsföring. De gjorde också egna undersökningar. Några åkte till olika förorter i Göteborg och frågade människor där om deras tankar kring museet. Det visade sig att många inte ens kände till museets existens. Det ledde till flera förslag om ökad synlighet i dessa områden. Även upplevelser som attraherar till flera sinnen förespråkades av studenterna.

För studenterna har det varit en givande utmaning. Studenterna Lisa Sterner och Malin Mörk tycker att det har varit både utvecklande och roligt:

– I skolan kan det vara mycket teorier. Här har vi fått lära oss att kommunicera på ett praktiskt sätt. Det är något som vi också kan få nytta av efter studierna, säger Malin Mörk.

– Det är inget ”hittepå”, vi får öva på riktigt och vi kan dessutom bidra med något. Det gör också att man får upp ögonen för offentliga verksamheter som en framtida möjlig arbetsplats, säger Lisa Sterner.

studenter i trappan på Världskulturmuseet

Läraren Peter Zackariasson tycker att samarbetet har fungerat väl:

– Världskulturmuseet har varit mycket tillmötesgående och jag har bara positivt att säga om denna organisation. De är öppna och insatta i vilka förväntningar man kan ställa på denna typ av samarbete.

Även från Världskulturmuseets sida är man nöjd:

– Samarbetet har fungerat jättebra. Det var både nyttigt och roligt för oss på museet att formulera och presentera våra utmaningar. Studenterna gav oss många bra inspel kring våra utmaningar när det gäller publikutveckling och breddad publik, både nya idéer och en del bekräftelser på saker vi redan känner till och jobbar med, vilket också är värdefullt. Vi ser gärna ett fortsatt strukturerat samarbete med Handelshögskolan, säger Johanna Haglund-Flemström.

För mer information om Handelshögskolans samverkan med offentlig sektor, välkommen att kontakta:
Marie Larkö
marie.larko@handels.gu.se
031-786 4415