Länkstig

Stort intresse för Upptäckarklubben

Publicerad

Intresset för höstens Upptäckarklubb har i år varit rekordstort, med tre gånger så många anmälda som antalet lediga platser.
- Det är fantastiskt roligt att så många har uppmärksammat aktiviteten och att intresset är så stort, säger klubbledaren Caroline Adiels.

Barn som laborerar

Upptäckarklubben är en fritidsaktivitet som vänder sig till barn i årskurs 4 och 5. Under åtta tisdagseftermiddagar får barnen göra experiment, testa hypoteser och lära sig mer om olika naturvetenskapliga fenomen.

Caroline Adiels som leder klubben är forskare inom biologisk fysik, och har till sin hjälp såväl andra forskare som ämneslärarstudenter.
– Det är en väldigt rolig utåtriktad verksamhet och satsning från Göteborgs universitet och personligen vurmar jag lite extra för konceptet. Upptäckarklubbens deltagare får träffa och interagera med engagerade lärare, forskare och studenter inom olika områden som tillsammans skapar teman inom sin expertis. Jag vill tro att Upptäckarklubben fyller en viktig funktion och kan bidra till att naturvetenskap blir en långsiktigt positiv upplevelse för barnen.

Ökat intresse

Intresset för Upptäckarklubben har ökat stadigt sedan starten, och i år var dessutom könsfördelningen hos de som sökte jämn. Något som Caroline Adiels gläds lite extra åt.
– Det är förstås tråkigt att vi inte kan ta emot alla barn som är intresserade, men det finns helt enkelt inte resurser. De vanligaste negativa kommentarerna i barnens utvärdering av klubben är att ”klubbtillfällena bara är varannan vecka”, och ”att man inte får vara med längre när man slutat 5:an.”

Två teman

I höst kommer Upptäckarklubben att fokusera på ämnena geovetenskap och matematik under två olika teman: Mellan himmel och jord och Mästare på mönster.
– Jag hoppas höstens deltagare är taggade efter sommarlovet och kommer uppskatta innehållet som snickrats ihop!

Om Upptäckarklubben

Upptäckarklubben arrangeras av Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, och har funnits sedan 2011. Syftet är att stimulera barns intresse för naturvetenskap och matematik.

Platserna till Upptäckarklubben lottas ut bland de som anmält intresse. Barn som gått i klubben tidigare har förtur till platserna nästkommande termin. 62 nya barn anmälde i år sitt intresse för Upptäckarklubben.