Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stort intresse för ny studenttidskrift om idéhistoria

Fredagen den 21 maj är det releasefest för den nya studenttidskriften Idé, som ska visa på bredden inom ämnet idé- och lärdomshistoria. I det första numret medverkar bland andra Sven-Eric Liedman.

Initiativet kommer från doktoranden Johanna Damaris, som kommer från Norge och har en hel del erfarenhet av arbete med studenttidskrifter.

– I Norge är det vanligare med studenttidskrifter än vad det verkar vara i Sverige. Jag tänkte att jag kollar med studenterna här ifall de är intresserade, säger Johanna Damaris.

Vill ordna debatter och filmvisningar

Det visade sig att intresset bland studenterna var stort, både för att vara med i redaktionen och för att skriva och illustrera.

Bild

– De uttrycker att detta är något de har saknat: både att få erfarenhet av textarbete utanför det vanliga tentaformatet, och att få publicera sig i ett sådant här low-key-sammanhang. Studenterna vill också gärna kunna använda tidskriften som ett sammanhang för annat, till exempel ordna event, debatter och filmvisningar.

Två tryckta nummer per år

I januari startade arbetet, och sedan dess har redaktionen tagit fram ett namn på tidskriften, en webbplats och satt ihop ett nummer. Fredagen den 21 maj är det releasefest för första numret av Idé som ges ut i digital form, därefter kommer ett tryckt nummer i november. Framöver blir det två tryckta nummer per år.

– Vårt syfte är att visa på bredden i det idéhistoriska tänkandet. Vi öppnar för bidrag av studenter från andra ämnen också, men då vinklas texterna mot det idéhistoriska perspektivet med vår hjälp. Vi kommer också att ha intervjuer med idéhistoriker i och utanför akademin, för att visa på hur man kan använda sina idéhistoriska kunskaper i samhället.

Ett första möte med ämnet

Första numret rymmer bland annat debattartiklar, essäer och två texter av en senior respektive junior forskare i idéhistoria:

– Vi har frågat Sven-Eric Liedman och Anton Jansson om de kan skriva något om vad idéhistoria är. Tanken är att nya studenter ska kunna använda tidskriften som ett första möte med ämnet.

Text: Elin Widfeldt

Tidskriften Idé

Redaktionen består av tio personer, varav Johanna Damaris är en tillfällig chefredaktör. Utgångspunkten är att hon ska lämna ansvaret vidare när arbetet med tidskriften rullar på av sig själv.

Tidskriften har redan fått ekonomiskt stöd, både från institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och från Paul och Marie Berghaus donationsfond.

Här finns tidskriften Idé!