Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stort anslag från Riksbankens Jubileumsfond till forskning om kunskapsresistens

Bild på Jesper StrömbäckHur sprids desinformation i medierna och vilken roll spelar vårt förtroende för och val av olika medier för kunskapsresistens? 

Det är några av frågeställningarna i ett stort projekt som fått 50,4 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond. På Göteborgs universitet håller professorerna Jesper Strömbäck och Henrik Ekengren Oscarsson i den forskning som ska ske i samverkan med Stockholms universitet där filosofiska institutionen leder hela programmet.

Kunskapsresistens och desinformation, två alltmer förekommande begrepp, ska undersökas i ett omfattande tvärvetenskapligt projekt som har fått 50,4 av årets totalt 350 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond.

Två av delprojekten sker på Göteborgs universitet genom en forskargrupp på statsvetenskapliga institutionen som leds av professor Henrik Ekengren Oscarsson och en forskargrupp på institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) under ledning av professor Jesper Strömbäck.

Kunskap om samtiden

– Det är förstås mycket glädjande att vi på JMG får möjligheter att bidra till mer angelägen kunskap om vårt samhälle och vår samtid, konstaterar Jesper Strömbäck. Det antas ofta att desinformationen i medierna ökar, men hittills finns ytterst få vetenskapliga studier om det.

– Tack vare anslagen från Riksbankens Jubileumsfond får vi möjlighet att undersöka hur det förhåller sig, hur desinformation sprids i traditionella, digitala och sociala medier samt vilken roll vårt val av och förtroende för olika medier spelar för kunskapsresistens.

Stärker JMG:s profil

– Förutom empiriska studier, får vi även möjlighet till teoretiska studier i samarbete med internationell expertis, vilket gör att JMG kan placera sig i framkant vad gäller forskning om politisk kommunikation, säger Jesper Strömbäck. Det innebär att vi stärker JMG:s internationella profil inom politisk kommunikation där vi för övrigt just startat en helt ny masterutbildning.

Anslagen från Riksbankens Jubileumsfond täcker JMG:s kostnader för de empiriska studierna och samarbetet med tre framstående internationella forskare: Hajo Boomgarden, University of Vienna, Yariv Tsfati, University of Haifa, och Rens Vliegenthart, University of Amsterdam.

Jesper Strömbäck ser stora möjligheter till samarbete med det andra omfattande forskningsprojekt som inom kort startar på JMG och som handlar om medieeffekter i ett föränderligt medielandskap, Varieties of Media Effects (VARME). Studierna genomförs i samarbete med LORE vid SOM-institutet.

Unikt program

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Kunskapsresistens: Orsaker, konsekvenser och motmedel är unikt då det för första gången – både teoretiskt och empiriskt – kan undersöka kunskapsresistens, dess natur och orsaker, på ett systematiskt sätt utifrån ett antal olika discipliner. Programmet omfattar, vid sidan av medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, filosofi och psykologi genom frågeställningar som:

  • Hur reagerar exempelvis en kunskapsresistent person på fakta?
  • Vilka psykologiska faktorer ligger bakom kunskapsresistens?
  • Hur värderar medborgare politisk relevant information i ett alltmer splittrat informationsklimat?

Ledare för programmet är Åsa Wikforss, professor i filosofi vid filosofiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om forskningsprogrammet i pressmeddelandet på Stockholms universitets webbplats. 

Kontaktperson JMG

Jesper Strömbäck
E-post: jesper.stromback@jmg.gu.se
Telefon: 031-786 4934

Läs mer