Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stort anslag beviljat för projekt om unga vuxna som drabbas av cancer

Innovationsprojektet ”minKod - Cancervård på ungas villkor” syftar till att ta ett helhetsgrepp kring unga vuxna som drabbats av cancer - både i vården och i samhället. Projektet har tilldelats närmare 10 miljoner kronor av Vinnova  för perioden 2020-2022, med medfinansiering av medverkande partners.

Målet är att tillsammans med unga cancerdrabbade utveckla digitala former för socio-emotionellt stöd från andra unga canceröverlevare som lever med liknande situation och erfarenheter och som är anpassade efter deras behov och kommunikationsvanor.

Innovationsprojektet genomförs i samarbete mellan Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet, stödföreningen Ung Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset, CareChain AB, KPMG AB, Regionalt cancercentrum väst (Region Västra Götaland) och Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland (Stockholms läns landsting; Hälso-och sjukvårdsförvaltningen). I projektet kommer forskningsteamet vid GPCC, Ylva Hård af Segerstad (Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet), Maria Olsson (Institutionen för Kliniska vetenskaper, Onkologi, Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset) och Stefan Nilsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet) att samarbeta tillsammans med Ung Cancer och uppföljningsmottagningarna för vuxna efter barncancer i Göteborg och Stockholm.