Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild av den så kallade Trappscenen på Humanistiska fakulteten
Studenter i den så kallade Trappan, en nybyggd del på Humanisten.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Stor ökning av sökande till utbildningar inom humaniora

Publicerad

Trenden att allt fler studenter söker sig till Humanistiska fakulteten håller i sig. Sammantaget ökar det totala antalet ansökningar till vårterminen med 35 procent – och tittar man på en tvårsperiod och jämför vårterminen 2021 med vårterminen 2019 ökar antalet ansökningar till Humanistiska fakulteten med hela 62 procent. Ökningen är tydlig på samtliga institutioner men för vissa av institutionerna har antalet sökande flerdubblats.

Bild
Pauli Kortteinen
Pauli Kortteinen, vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Humanistiska fakulteten.
Foto: Johanna Hillgren

Siffrorna över ansökningsstatistiken ser väldigt positiva ut när en sammanställning av det totala antalet ansökningar, med en jämförelse mellan VT 2019, VT 2020 och inför VT 2021 har gjorts.

– Vi har inte hunnit titta på detaljer än och jag vet ännu inte vilka kurser det är som ökar mest, men i stort är det glädjande att konstatera att trenden med allt fler sökande håller i sig, säger Pauli Kortteinen, vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Ökade utbildningsinsatser

Nationellt har svenska universitet uppmanats att möta effekterna av pandemin med ökade utbildningsinsatser utifrån kapacitet och samhällsbehov. För att möta upp uppkomna behov i samhället med anledning av Covid-19-pandemin sätter regeringen av medel för nya studieplatser.

Humanistiska fakulteten har begärt ett utökat uppdrag. Enligt ett förslag, som diskuterats och mottagits väl både i Utbildningsnämnden och i rektors ledningsråd, kommer Humanistiska fakulteten att få ett utökat tidsbegränsat uppdrag om 130 HST (helårsstudenter) fördelat inom tre kategorier: livslångt lärande (2021), utbildning på avancerad nivå (2021-2022) och utbildning i hela landet (2021-2025), vilket skulle motsvara en summa på drygt 6 miljoner kronor.

– Den ökade efterfrågan på våra utbildningar har inte bara med pandemin att göra. Vi har sett en uppåtgående trend sedan 2019 och februariprognosen, det vill säga före Corona, visade att Humanistiska fakulteten kommer att klara utbildningsuppdraget med marginal för första gången sedan 2012, säger Pauli Kortteinen.

Flera förklaringar

Pauli Kortteinen tror att den ökade efterfrågan beror på flera olika saker.

– Bland annat konjunktursvängningar och vårt nybyggda hus, men det är självklart så att pandemin är en starkt bidragande orsak till att efterfrågan på våra utbildningar ökat så markant.

Kultursektorn är mycket utsatt under rådande pandemi, med permitteringar, uppsägningar och en ökad arbetslöshet. Det kan vara en av anledningarna till att ansökningarna till utbildningarna på institutionen för kulturvetenskaper sticker ut extra mycket – de har ökat med 160 procent på ett år, och med hela 218 procent jämfört med vårterminen 2019.

– Vi ser ett kraftigt ökat antal ansökningar till det utbildningsutbud som institutionen för kulturvetenskaper erbjuder. Ett utökat, om än tidsbegränsat, uppdrag inför kommande år skulle därför vara välkommet. Vi kan på så sätt ta vårt samhällsansvar och erbjuda möjlighet till omställning och livslångt lärande i en tid av kris i arbetslivet för en mycket utsatt sektor, säger Pauli Kortteinen.

Ökat antal sökande på alla sex institutioner

Det är framför allt på tre institutioner som ansökningarna ökar mycket. Utöver den stora ökningen för institutionen för kulturvetenskaper ökar det totala antalet sökande till institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, med 55 procent jämfört med våren 2020 och med 106 procent jämfört med VT 2019, samt till institutionen för historiska studier, som ökar med 54 procent på ett år och 101 procent jämfört med VT 2019.

– Fakultetens övriga tre institutioner uppvisar även de en ökning i det totala antalet ansökningar, men ökningen är inte lika stor. Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion ökar med 28 procent (27 procent sett till en tvåårsperiod), institutionen för språk och litteraturer med 6 procent (38 procent på två år) och institutionen för svenska språket ökar med 25 procent (13 procent på två år), säger Pauli Kortteinen.

 

Text: Johanna Hillgren

Fakta/ Ökning i procent

Ökning i procent för Humanistiska fakulteten som helhet och per institution.

Första siffran anger ökningen i det totala antalet sökande mellan VT 2020 och VT 2021. Den andra anger ökningen över två år, från VT 2019 till VT 2021.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
55      106

Institutionen för historiska studier
54      101

Institutionen för kulturvetenskaper
160    218

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
28      27

Institutionen för språk och litteraturer
6       38

Institutionen för svenska språket
25      13

Totalt för Humanistiska fakulteten
35     62