Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Suddig bild i Medicinarelängan. Studenter hänger i grupp.
Arkivbild med studenter i Medicinarelängan från 2016.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Stödet för studenter som upplevt trakasserier föreslås utökas

Publicerad

Pilotprojektet ”En enkel väg in” vid Sahlgrenska akademin stöttar studenter som känt sig trakasserade eller kränkta. I en rapport föreslås nu satsningen breddas till att omfatta alla fakulteter vid universitetet och samtidigt bli mer långsiktig. Den nya satsningen föreslås kallas ”Trygg studietid”.

Projektet ”En enkel väg in” startades i slutet av 2017 av Sahlgrenska akademin i samarbete med Sahlgrenska akademins studentkår SAKS och Göteborgs universitets studentkårer GUS. Projektet innebär att ett särskilt ombud finns på plats för studenter och doktorander på Sahlgrenska akademin, som de kan vända sig till om de vill berätta om diskriminering eller kränkningar. Ombudet ger också information om hur de kan anmäla eller gå vidare med sina upplevelser.

Bild
Haruna Ohldin
Haruna Ohldin

– Jag erbjuder främst stöd, och förklarar olika processer och alternativ. Långt ifrån alla är intresserade av att driva sitt ärende vidare genom exempelvis anmälan till ansvarig prefekt. Ofta är det viktigast för studenten att känna sig lyssnad på. Det kan räcka med en konversation där man får prata med någon utomstående och få sin upplevelse bekräftad, säger Haruna Ohldin, som sedan några månader tillbaka vikarierar som ombud för En enkel väg in.

Hon tillägger:

– Jag, precis som resten av den ordinarie ombudsverksamheten, är också extern från Göteborgs universitet och min tjänst innefattas av sekretess så det kanske gör att det känns lite lättare att vända sig till oss.

Kräver långsiktighet

Av det flertal ärenden som ombudet fått hantera har de flesta inkommit under det senaste läsåret.

– Det tar tid att skapa kännedom, och därför behöver den här typen av projekt vara långsiktiga. Det kommer ju hela tiden nya studenter och arbetet kräver kontinuitet. Vi tror också att namnet på projektet, En enkel väg in, varit lite otydligt för studenterna och föreslår därför ett namnbyte till Trygg studietid, säger Haruna Ohldin.

Förslagrapporten publicerades i april 2021 och har distribuerats till personer i olika ledningsfunktioner inom universitetet. Rapporten sammanfattar erfarenheterna från pilotprojektet och föreslår att arbetet med att stötta studenter som upplevt diskriminering, kränkningar eller trakasserier får fortsätta under bredare former på universitetet. Det nya projektet föreslås ingå i universitetets verksamhetsplan för 2022, och ska bland annat diskuteras på rektors ledningsråd.

Bild
 Julia Nyberg
Julia Nyberg

– Min uppfattning är att frågan tas på stort allvar av både dekaner och universitetsledning. De är intresserade av hur projektet går och vad vi har gjort, och nu inleds diskussioner på detaljnivå om vilka insatser som behövs och hur dessa ska genomföras, säger Julia Nyberg, vice ordförande för Göteborgs studentkårer GUS och författare till förslagsrapporten.

Fortsättning diskuteras

Göteborgs universitets studentkårer GUS har sedan tidigare två student- och doktorandombud som möter studenter från alla fakulteter. De hjälper studenter som stött på olika typer av problem i sin utbildning, stödjer dem som ställs inför Disciplinnämnden vid Göteborgs universitet och även dem som upplevt kränkningar och trakasserier.

– Vår tanke är att den ombudsverksamhet som finns på GUS behöver utvidgas och utvecklas. Vi har ett helhetsgrepp på studenters rättigheter och men vi vill nå fler. Vi ser gärna att fakulteter och institutioner inkluderas i diskussionen för att det ska bli så bra samarbete som möjligt, säger Julia Nyberg.

Likabehandling är allas ansvar

En enkätundersökning bland Sahlgrenska akademins studenter pekar på att omkring hälften känner till projektet En enkel väg in. När kännedomen om projektet ökat har också fler har hört av sig för att få stöd, konstaterar förslagsrapporten.

– Eftersom ökad kännedomen lett till att fler studenter också hört av sig tror vi att det finns betydligt fler studenter inom universitetet som behöver det här stödet, men som idag inte har känner till det, säger Julia Nyberg.

Arbetet med likabehandling är inte någon annans ansvar, utan allas, poängterar Julia Nyberg. Vi ska inte vänta på att någon annan ska stötta eller ingripa om vi ser att det behövs.

– Vi kan alla utifrån vår egen position försöka lyfta frågorna på lokal nivå. Ingen av oss ska ställa sig vid sidan av, utan alla ska aktivt bidra till en kultur som inte accepterar kränkningar eller trakasserier.


Område
Student